Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ đồng

23:25 30/11/2021

Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam muốn phát hành 66 triệu cp riêng lẻ với giá trị 660 tỷ đồng, tăng vốn lên trên 1.001 tỷ đồng.

Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG/HoSE) cũng muốn phát hành thêm 66 triệu cp riêng lẻ với giá trị tối thiểu 660 tỷ đồng.

HĐQT VIG vừa quyết định triệu tập ĐHĐCĐ bất thường theo ngày chốt danh sách cổ đông là 17/12.

Cuộc họp lần này liên quan đến chủ trương phát hành 66 triệu cp riêng lẻ với giá trị 660 tỷ đồng (giá phát hành tối thiểu là 10.000 đồng/cp). VIG cho biết phát hành nhằm tìm kiếm cổ đông chiến lược cho Công ty có nguồn vốn đầu tư, kinh doanh để tái cấu trúc, đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính hoạt động. Nếu phát hành thành công, VIG cũng sẽ nâng vốn điều lệ thêm 660 tỷ đồng, lên trên 1.001 tỷ đồng.

Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ đồng
Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, cuộc đua tăng vốn để mở rộng thị phần của các công ty chứng khoán sôi động hơn bao giờ hết.

Mới đây, HĐQT Công ty CP Chứng khoán SSI vừa ban hành phương án dự kiến tăng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng, duy trì vị thế doanh nghiệp có quy mô vốn lớn nhất ngành chứng khoán. Theo SSI, việc tăng vốn điều lệ này nhằm bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ.

Tương tự,  Công ty CP Chứng khoán VNDirect cũng dự kiến chào bán gần 435 triệu cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ, huy động khoảng 4.350 tỷ đồng. Cùng với đó, HĐQT VNDirect sẽ trình cổ đông phương án phát hành gần 348 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với 2 phương án này, dự kiến vốn điều lệ của VNDirect sẽ tăng lên hơn 12.000 tỷ đồng.

Linh Anh