Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết quyền lựa chọn biển số ô tô thông qua đấu giá

17:10 08/08/2022

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết số 97/NQ-CP của Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá theo đề nghị của Bộ Công an.

Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết quyền lựa chọn biển số ôtô thông qua đấu giá
Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết quyền lựa chọn biển số ôtô thông qua đấu giá.

Ngày 06/08, Văn phòng Chính phủ vừa có thông tin, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Nghị quyết số 97/NQ-CP của Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá theo đề nghị của Bộ Công an.

Nghị quyết yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội để gửi cho Bộ Tư pháp và phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Bộ trưởng Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung dự án Nghị quyết nêu trên vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022 trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV theo quy trình tại một kỳ họp, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan, tổng hợp, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị quyết trong quá trình tổ chức xây dựng, trình ban hành Nghị quyết theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các pháp luật liên quan sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý.

Trên thực tế, nhu cầu sở hữu những biển số xe theo sở thích, thường gọi là "biển số độc, đẹp" là khá nhiều. Chính vì xuất phát từ nhu cầu của người dân, Chính phủ đã 2 lần cho phép Bộ Công an tổ chức đấu giá và thu lệ phí cấp biển số tự chọn. 

nhu cầu sở hữu những biển số xe theo sở thích, thường gọi là
Nhu cầu sở hữu những biển số xe theo sở thích, thường gọi là "biển số độc, đẹp" là khá nhiều.

Được biết, tháng 04 vừa qua, Bộ Công an đã dự thảo Nghị quyết về việc thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua hình thức đấu giá. Bộ Công an từng đề xuất tập trung vào các vấn đề liên quan như giá khởi điểm của biển số, trường hợp có một người duy nhất tham gia đấu giá, quyền và nghĩa vụ của người trúng thầu, sử dụng nguồn thu từ đấu giá biển số xe.

Việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá là rất cần thiết.

Đại Dương