Chính phủ chi thêm 9,4 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

17:10 18/03/2021

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung để hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 9,4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề của ngân sách trung ương năm 2021 để hỗ trợ các tổ chức hiệp hội thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch. 

Chính phủ chi thêm 9,4 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chính phủ chi thêm 9,4 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo.

Thực tế, Chính phủ và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã, đang đưa ra các chính sách rất tích cực như hỗ trợ tài chính, tín dụng cho cộng đồng doanh nghiệp cùng người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19. Hiện nay, các doanh nghiệp; đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ, và siêu nhỏ vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, bởi vậy rất cần những chính sách hỗ trợ vừa cấp bách vừa mang tính chiến lược lâu dài của Chính phủ, các bộ, ngành.

Linh Anh