Bộ Công Thương ra Quyết định kết quả rà soát vụ chống lẩn tránh PVTM đường mía

11:15 13/06/2024

Trước đó, ngày 1 tháng 8 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1514/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định về kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía (Mã vụ việc: NR02.AC02-AD13.AS01).

Theo Điều 1 của Quyết định, không áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại với một số sản phẩm đường mía có mã HS 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.10; 1701.99.10; 1701.99.90 và 1702.90.91, được nhập khẩu vào Việt Nam do Công ty Kampong Speu Sugar Co., Ltd (Campuchia) sản xuất.

Bộ Công Thương ra Quyết định kết quả rà soát vụ chống lẩn tránh PVTM đường mía
Bộ Công Thương ra Quyết định kết quả rà soát vụ chống lẩn tránh PVTM đường mía.

Điều 2 của Quyết định nhấn mạnh các nội dung khác sẽ được thực hiện theo Quyết định số 1541/QĐ-BCT ngày 1/8/2022 về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường mía và Quyết định số 2960/QĐ-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 1/8/2022. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Chánh văn phòng Bộ Công Thương, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Trước đó, ngày 1 tháng 8 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1514/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar (mã vụ việc AC02-AD13.AS01).

Việc điều tra vụ việc rà soát bắt đầu từ tháng 12 năm 2023, dựa trên đề nghị của nhà xuất khẩu mới - Công ty Kampong Speu Sugar Co., Ltd. (Campuchia), nộp vào tháng 11 năm 2023. Trong quá trình điều tra, Bộ Công Thương đã tuân thủ các quy định liên quan của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Ngày 10 tháng 6 năm 2024, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1407/QĐ-BCT về kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía (mã vụ việc NR02.AC02-AD13.AS01). Theo đó, Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan để xem xét, đánh giá kỹ lưỡng và xác định Công ty Kampong Speu Sugar Co., Ltd. là nhà xuất khẩu mới, sản xuất đường từ mía thu hoạch tại Campuchia.

Thời gian tới, Bộ Công Thương cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng cục Hải quan và các cơ quan liên quan theo dõi tình hình nhập khẩu các sản phẩm đường mía, tác động của các biện pháp phòng vệ thương mại, tình hình sản xuất, cung-cầu, giá cả, để triển khai các công cụ quản lý phù hợp theo quy định nhằm đảm bảo một môi trường cạnh tranh công bằng, bình đẳng và hài hòa lợi ích giữa người nông dân trồng mía, các doanh nghiệp sản xuất đường, các doanh nghiệp tiêu thụ đường và người tiêu dùng.

P.V (t/h)