Bình Dương: Doanh nghiệp chủ động đề nghị được huấn luyện an toàn PC&CC

DNHN - Trong 2 ngày 30 và 31 - 10 Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã cử cán bộ đến Công ty TNHH MTV Long Tai – Khu công nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương triển khai công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho cán bộ công nhân viên và người lao động theo đề nghị của công ty.

Học viên được nghe giới thiệu về các quy định của pháp luật về PC&CC, xem phim về các vụ cháy lớn để rút ra bài học “Phòng cháy tốt hơn Chữa cháy”

Học viên được tiếp thu các quy định của pháp luật về PC&CC, Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 66/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC; xem phim thực tế một số vụ cháy lớn cũng như thí nghiệm về nguyên nhân xãy ra cháy, giải pháp phòng ngừa, xử lý hiệu quả; hướng dẫn sử dụng vận hành phương tiện, thiết bị chữa cháy và thực hành phương án cứu nạn cứu hộ chữa cháy tại chỗ.

Thực hành sử dụng phương tiện tại chỗ để xử lý đám cháy khi vừa phát sinh

Công ty TNHH MTV Long Tai là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất, xuất khẩu giày da, tập trung nhiều lao động, máy móc thiết bị, nguyên liệu dễ cháy. Ngoài việc tự đầu tư trang bị hệ thống PC&CC theo đúng quy định, lãnh đạo công ty đã chủ động đề nghị Cảnh sát PC&CC tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, thực tập phương án nhằm nâng cao hiệu quả PC&CC theo phương châm “4 tại chỗ”, góp phần bảo đảm an toàn cho sản xuất và phát triển.

Duy Chí

Tin liên quan