Tham luận của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV Vinasme

15:43 17/03/2023

Tham luận của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV Vinasme cho rằng 5 năm qua vẫn còn những vấn đề cần trao đổi, rút kinh nghiệm.

Ảnh minh họa
Ông Lê Văn Kháng - Chủ tịch Hiệp hội

Ông Lê Văn Kháng - Chủ tịch Hiệp hội cho biết: "Được tham gia thảo luận, bằng trách nhiệm chúng tôi thấy cần phải nhấn mạnh thêm kết quả hoạt động thể hiện vị trí của Hiệp hội ở Trung ương thông qua hoạt động đã ngày càng thế hiện vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cả nước để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp và làm tốt vai trò tham mưu, phản biện vào các cơ chế chính sách, định hướng cho hoạt động SXKD phục vụ doanh nghiệp ở cấp quốc gia và báo cáo đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ vừa qua, nhất là Thường trực Trung ương Hiệp hội và cá nhân Chủ tịch Hiệp hội đã làm rất tốt".

Ông Kháng cho biết, nhìn nhận lại cả quá trình Nhiệm kỳ 5 năm qua vẫn còn những vấn đề cần trao đổi rút kinh nghiệm.

Thứ nhất, đó là sự gắn kết thông suốt giữa tổ chức Hiệp hội Trung ương với các tỉnh, thành còn gián đoạn chưa thường xuyên, có thể do nhiều yếu tố liên quan nhưng việc gặp gỡ trao đổi, hội nghị trực tuyến trong vùng, khu vực của cộng đồng doanh nghiệp SME chúng ta chưa liên tục, liên kết tốt. Do vậy đôi lúc các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp luôn phát sinh trong thực tiễn rất cần kênh Hiệp hội phản ánh kịp thời đến các cấp có thẩm quyền quyết định sửa đổi bổ sung qui định, chính sách tạo thông thoáng tháo gỡ cho doanh nghiệp chưa kịp thời.

Bài học về điều hành SXKD trong thời kỳ bệnh dịch và sau bệnh dịch sự kết nối, tổ chức sản xuất chuỗi cung ứng trở lại bình thường là những vấn đề bộc lộ tồn tại được đánh giá đã thấy rõ những bất cập này, trong khuôn khổ Đại hội xin phép không nhắc lại.

Thứ hai, với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hiện nay có khoảng 14.000 doanh nghiệp thì doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 98,5%. Doanh nghiệp hoạt động trên mọi lĩnh vực thường tập trung vào các ngành: công nghiệp cảng biển, logictis, xây dựng sản xuất vật liệu, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến thủy hải sản, dịch vụ cung ứng vận tải…

Ở những lĩnh vực ngành nghề trên doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển cầu nối hoạt động thích ứng trong chuỗi cung ứng năng động. Trong khi đó những chính sách cơ chế có khi chưa hỗ trợ và cũng dần bổ sung hoàn thiện theo kịp sự phát triển đa dạng này. Chính vậy vai trò Hiệp hội rất cần thiết.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến Hiệp hội và hoạt động của Hiệp hội Trung ương như sau:

Đề nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã quan tâm đến lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Như đã có Luật về doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Bộ ngành có các tổ chức theo dõi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thời gian tới. Song cần tiếp tục đặt trọng tâm vào vai trò tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa là cầu nối thiết thực để tiếp nhận thông tin nhanh và là kênh tham gia phản biện, đề xuất, tham mưu hỗ trợ định hình cơ chế chính sách với hoạt động của doanh nghiệp kịp thời tạo nền kinh tế hoạt động năng động sáng tạo. Thông qua việc thường xuyên có đại diện của Hiệp hội. Tham gia sâu rộng trong các cuộc họp gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp và tạo điều kiện cả về văn phòng trụ sở làm việc cho Hiệp hội các cấp. 

Với Hiệp hội Trung ương

Đề nghị tiếp tục cải tiến phương thức làm việc hoạt động tạo gắn kết sâu rộng với tổ chức Hiệp hội ở các tỉnh, thành, địa phương tạo một hệ thống giao lưu, tổ chức hoạt động thiết thực phục vụ cho doanh nghiệp.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp. Là tổ chức đầu mối thông tin tổng hợp phản biện, tham mưu chính sách với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ tạo niềm tin chỗ dựa trong hoạt động Hiệp hội sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp và quảng bá liên kết tiêu thụ sản phẩm kết nối thị trường hỗ trợ doanh nghiệp. Là tổ chức đại diện tự nguyện của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng không hành chính hóa lề lối làm việc.

Bài học rút ra và cũng là thiết thực cho tổ chức Hiệp hội cơ sở và địa phương phải hoạt động có trách nhiệm và tác dụng tốt hỗ trợ sâu sát cùng doanh nghiệp và đồng hành kịp thời với doanh nghiệp khi khó khăn cần tháo gỡ và hỗ trợ về cơ chế chính sách, về thị trường và liên kết tiêu thụ sản phẩm, chuỗi cung ứng lao động hàng hóa sản xuất kinh doanh tốt.

Những vấn đề trên được thực hiện tốt thì mới thu hút được doanh nghiệp tham gia vào Hiệp hội và tạo chỗ dựa liên kết, chia sẻ thiết thực với hoạt động của doanh nghiệp.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu