Ba giải pháp để phát huy đầu tư của người Việt ở nước ngoài

DNHN - Trong những năm gần đây, người Việt Nam ở nước ngoài gửi về nước nguồn tài chính rất đáng kể và có xu hướng ngày càng tăng. Ba giải pháp quan trọng đã được đưa ra để công tác xúc tiến đầu tư được triển khai một cách hiệu quả nhằm khai thác và phát huy đầu tư của người Việt ở nước ngoài:

 

Ra mắt diễn đàn hỗ trợ đầu tư cho người Việt Nam ở nước ngoài
Ra mắt diễn đàn hỗ trợ đầu tư cho người Việt Nam ở nước ngoài. 

Một là cung cấp thông tin hai chiều cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp của người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Cụ thể, thông tin cho người Việt Nam ở nước ngoài các nhóm thông tin về: kinh tế - xã hội của đất nước, chính sách, pháp luật nhà nước về đầu tư; các chương trình, dự án (chủ đầu tư, địa điểm, mục tiêu, qui mô, tiến độ, nhu cầu công nghệ, tổng mức đầu tư, phương án kinh doanh, đánh giá hiệu quả đầu tư...); nhu cầu cụ thể của chủ đầu tư về hợp tác đầu tư tài chính.

Các đơn vị liên quan sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp trong nước có dự án kêu gọi đầu tư từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài thông tin về: các đối tác hợp tác đầu tư, nguồn tài chính, hỗ trợ công nghệ từ nước ngoài, nguyện vọng, ước muốn của bà con người Việt ở nước ngoài về đầu tư về quê hương, đất nước.

Hai là giải pháp về cơ cấu tổ chức, trong đó, hình thành ban xúc tiến đầu tư, ban hỗ trợ thẩm định, đánh giá dự án, ban pháp chế hỗ trợ về pháp lý, ban truyền thông... Hoạt động xúc tiến đầu tư phải đảm bảo quá trình hợp tác đầu tư công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế.

Ba là kết nối, chia sẻ thông tin qua việc ứng dụng những thành tựu của công nghệ thông tin.

“Vai trò của xúc tiến đầu tư đối với các nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư là người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng là rất quan trọng. Hợp tác đầu tư phải mang lại lợi ích cho xã hội, cho nhà đầu tư và các đối tác hợp tác đầu tư”, bà Mã Thị Kim Đào, Phó giám đốc phụ trách xúc tiến đầu tư của Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài nói.

Lâm Nghi

Bài liên quan