12 doanh nghiệp đã thực hiện thoái vốn nhà nước với giá trị sổ sách là 286,6 tỷ đồng

DNHN - Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình thoái vốn nhà nước quý I năm 2021, 12 doanh nghiệp đã thực hiện thoái vốn nhà nước với giá trị sổ sách là 286,6 tỷ đồng, thu về cho ngân sách nhà nước 2.165,4 tỷ đồng.

Cụ thể, thoái vốn tại 3 doanh nghiệp thuộc quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 52,5 tỷ đồng, thu về 84,1 tỷ đồng

Thoái vốn tại 9 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Thái Sơn với tổng giá trị là 234,1 tỷ đồng, thu về 2.081,3 tỷ đồng.  

  12 doanh nghiệp đã thực hiện thoái vốn nhà nước với giá trị sổ sách là 286,6 tỷ đồng.

Dự kiến trong quý II/2021, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương về tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn đối với các doanh nghiệp nhà nước; thực hiện công tác giám sát, xử lý vướng mắc tài chính của các doanh nghiệp.

Trong Tờ trình Thủ tướng Dự thảo Đề án cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025, Bộ Tài chính cho biết, đã có 178 doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa trong 5 năm qua (2016-2020).

Mục tiêu cần bán hơn 98.748 tỷ đồng (tương đương 48%) vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhưng thực tế chỉ bán được 22.748 tỷ đồng (đạt 23% kế hoạch, tương đương 11% giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp).

Cũng theo bộ Tài chính, nguyên nhân là do tỷ lệ vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau cổ phần hóa cao, nên chưa đạt mục tiêu thay đổi phương thức quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh

P.V

Tin liên quan