Trách nhiệm xã hội – Sứ mệnh của các doanh nghiệp

Trách nhiệm xã hội – Sứ mệnh của các doanh nghiệp

Tại Hội nghị “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”, TS. Lê Đăng Doanh, Thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hiệp Quốc đã có bài tham luận “Một số vấn đề về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam”. Chương trình do Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan tổ chức. Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
1 2 3