Quảng Yên : Nơi lưu giữ giá trị nguyên gốc di tích Quốc gia

Văn hóa doanh nhân | 09:30:00 20/07/2020

DNHN - Qua 700 năm, các nhà nghiên cứu khoa học, khảo cổ học, Bảo tàng học xác định công trình tưởng niệm các danh nhân và sự kiện liên quan tới chiến thắng Bạch Đằng (1288)... các di tích quý báu này đều được minh chứng khoa học quan trọng cho sự kiện vĩ đại Chiến thắng Bạch Đằng và các giá trị đặc biệt của Khu di tích lịch sử Bạch Đằng ngày nay.

 Lãnh đạo Bộ Thông tin truyền thông cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh  phát động lễ phát hành đặc biệt bộ tem “ Chiến thắng Bạch Đằng 1288”

 Giá trị trước tiên gồm quần thể 11 điểm di tích gốc trải rộng trên phạm vi 380 ha, bên dòng sông Bạch Đằng, Sông Chanh, sông Rút thuộc địa phận thị xã Quảng Yên, và thành phố Uông Bí gồm: (1) Bãi cọc Yên Giang (2) Bãi cọc Đồng Vạn Muối, (3) Bãi cọc Đồng Má Ngựa, (4) Bến đò Rừng, (5) Đền Trần Hưng Đạo, (6) Miếu Vua Bà, (7) Đình Yên Giang, (8) Đình Trung Bản, (9) Đền Trung Cốc thuộc thị xã Quảng Yên và (10) đình Đền Công (11) miếu Cu Linh  thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; các truyền thuyết, thần tích, thần phả, văn bia, câu đối, đại tự... cùng với Lễ hội truyền thống Bạch Đằng hiện đang được bảo tồn, gìn giữ và lưu truyền trong nhân dân vùng sông nước Bạch Đằng là những bằng chứng, những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể chân thực, khoa học nhất cho sự kiện vĩ đại của dân tộc ta: Chiến thắng Bạch Đằng, trận thủy chiến quyết chiến chiến lược của dân tộc Việt Nam đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ gần 600 chiến thuyền và hơn 4 vạn quân Nguyên Mông xâm lược chỉ trong một ngày mùng 8 tháng ba năm Mậu Tý 1288.

Giá trị lớn nhất của các di tích vật thể và phi vật thể trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng là tác dụng giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước, giữ gìn chủ quyền biển đảo đã được kết tinh trở thành “Truyền thống Bạch Đằng” cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Truyền thống Bạch Đằng với các chiến thắng trên dòng sông Bạch Đằng huyền thoại năm 938, 981 và 1288 đánh tan những đoàn quân xâm lược từ phương Bắc. Ba lần cứu nước, mỗi lần có tầm quan trọng riêng. Trận thắng của Ngô Quyền năm 938 khẳng định độc lập và chủ quyền của đất nước, truyền thống Bạch Đằng thực sự ra đời. Chiến thắng Bạch Đằng năm 981 đánh tan quân Tống xâm lược giữ yên bờ cõi là một bước hoàn thiện truyền thống Bạch Đằng. Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 là đỉnh cao nghệ thuật quân sự, nghệ thuật thủy chiến và một lần nữa khẳng định truyền thống yêu nước, truyền thống đánh giặc hết sức thông minh, sáng tạo, là đỉnh cao của nghệ thuật thủy chiến của người Việt Nam, của Hải quân Việt điểm Nam anh hùng.

Bộ tem thư in hình chiến thắng Bạch Đằng Giang lịch sử.

Di tích Bạch Đằng mà giá trị cốt lõi là các điểm di tích nằm trong quần thể Khu quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh với địa quyết chiến chiến lược và các trận địa cọc.... có giá trị rất to lớn trong hoạt động nghiên cứu lịch sử, văn hóa, kinh tế xã hội của dân tộc; nghiên cứu nghệ thuật quân sự đặc biệt là nghệ thuật thủy chiến của ông cha ta, của Hải quân nhân dân Việt Nam bách chiến bách thắng. Đó là nghệ thuật thế trận toàn dân, chiến tranh du kích; nghệ thuật lợi dụng địa hình, chọn chiến trường quyết chiến chiến lược (nơi một người địch cả trăm người); nghệ thuật xây dựng chiến trường; lấy ít địch nhiều; thuyền ngược nước thắng thuyền xuôi nước; thuyền ngược gió thắng thuyền xuôi gió...

Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 và các di tích còn lại đến nay còn có ý nghĩa quốc tế. Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 đã hoàn toàn đập tan hy vọng dùng thủy binh để tiến hành xâm lược Đại Việt, xâm lược các nước Đông Nam Á và Nhật Bản của đế quốc Nguyên Mông.

Các di tích trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng và lễ hội truyền thống Bạch Đằng cùng tinh thần Bạch Đằng trong nhân dân có tác dụng to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, xây dựng đời sống văn hóa cho nhân dân thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

Nhằm lưu truyền lưu danh sử ký Bạch Đằng Giang,  ngày 18/7/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp Bộ thông tin truyền thông tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chiến thắng Bạch Đằng (1288)” tại Hội trường UBND thị xã Quảng Yên, thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện hoành tráng sôi động hoành tráng ý nghĩa, nhắn gửi  tới đông đảo nhân dân trong nước và bạn bè trên thế giới từ đó nâng cao nhận thức , ý thức  trách nhiệm trong việc bảo tồn gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử tại khu di tích đặc biệt này.

Nguyễn Lương

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập