Nghệ An bàn giải pháp gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để ứng phó dịch Covid -19

Tin tức | 12:00:00 28/03/2020

DNHN - Để ứng phó với dịch Covid – 19 diễn biến ngày càng phức tạp, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Tại buổi họp, Sở KH&ĐT đã trình bày dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh. Theo đó, dự thảo này đã cụ thể hóa nhiệm vụ cho từng sở, ban, ngành liên quan theo 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình của tỉnh, cụ thể: Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế.

Toàn cảnh buổi họp bàn giải pháp thảo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội để ứng phó với dịch Covid - 19 của UBND tỉnh Nghệ An

Cùng với đó, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt là các công trình trọng điểm; tập trung phòng chống dịch Covid -19 và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông.

Góp ý về dự thảo Kế hoạch hành động mà Sở KH&ĐT đã trình bày, ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nêu ý kiến: "Dự thảo cần xác định giảm hoặc giảm một phần các loại thuế và phí mà các doanh nghiệp phải trả. Đồng thời thời, phân loại các doanh nghiệp để xây dựng các loại giải pháp riêng cho từng nhóm doanh nghiệp”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đề nghị: “Cần xem xét trong 7 nhóm nhiệm vụ thì nhóm nhiệm vụ nào Nghệ An cần. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bên cạnh những nhiệm vụ mà Sở KH&ĐT đưa ra, thì các sở, ban, ngành khác cũng phải đề xuất được những nhiệm vụ mang tính đột phá”.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận tại buổi họp

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: “Diễn biến dịch bệnh Covid – 19 hiện nay hết sức phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế - xã hội. Việc thực hiện các giải pháp cấp bách đẻ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, phải thực hiện song song với công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Nếu không kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn trong thời gian tới.

“Kế hoạch hành động phải phân tích những khó khăn, thách thức đối với từng ngành, từng lĩnh vực trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, phải phân loại được khó khăn cho từng loại hình kinh doanh của doanh nghiệp, để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể” – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung lưu ý thêm.

Kết thúc buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu ngành Kế hoạch và Đầu tư phải hoàn thiện dự thảo trong thời gian ngắn nhất, để kịp thời thực hiện các giải pháp trên địa bàn tỉnh.

Văn Cương

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập