Lần theo sai phạm và “sức khỏe” kinh tế của Casumina

Pháp luật doanh nghiệp | 10:11:00 14/06/2018

DNHN - Năm 2017, hơn 19 tỷ đồng là con số mà Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam (Casumina) đã làm tăng sai trong công tác lập, phê duyệt dự toán tại 3 dự án đầu tư xây dựng và “sức khỏe” kinh tế của đơn vị này cũng tụt giảm qua báo cáo tài chính.

Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng

Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam được chuyển từ Công nghiệp cao su Miền Nam theo quyết định ngày 10/10/2005 của Bộ Công Nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 1/3/2006, đến ngày 25/8/2016 đơn vị này đã thay đổi đăng ký 12 lần. Vốn điều lệ là 1.036.264.670.000 đồng (trong đó, nhà nước chiếm 51% vốn điều lệ). Mệnh giá cổ phần của Casumina là 10.000 đồng/cổ phần.

Theo báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2017 (đã kiểm toán) thì, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Casumina năm 2017 tụt 199.666.981.783 đồng so với năm 2016 (cụ thể: LNSTDN năm 2016 đạt 254.668.020.902 đồng, đến năm 2017 chỉ đạt 55.001.039.119 đồng). Bên cạnh đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng tụt giảm mạnh khi năm 2016 Casumina đạt 326.402.358.652 đồng, đến năm 2017 chỉ đạt 57.469.076.237 đồng.

Trong khi lợi nhuận sau thuế của Casumina tụt giảm mạnh thì nợ phải trả năm 2017 lại tăng 740.655.337.124 đồng so với năm 2016. Cụ thể, nợ phải trả năm 2016 là 2.050.710.730.174 đồng, đến năm 2017 là 2.791.366.076.298 đồng. Trong khi nợ dài hạn giảm thì nợ ngắn hạn của Casumina tăng lên con số “khủng”, khi năm 2016 là 1.306.425.515.452 đồng, đến năm 2017 đã tăng vọt lên thành 2.149.179.812.500 đồng. Đặc biệt, lãi cơ bản về cổ phiếu cũng tụt giảm mạnh, năm 2016 cổ phiếu Casumina đạt 2.921 đồng, đến năm 2017 tụt xuống 533 đồng.

Cũng theo báo cáo kết quả kinh doanh, doanh số 2017 của Casumina tăng so với 2016 khoảng trên 300 tỷ đồng nhưng riêng khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn năm 2017 tăng gấp đôi (800 tỷ đồng )  so với 2016. Vấn đề đặt ra, Công ty Casumina huy động vốn ngắn hạn rất nhiều nhưng không phục vụ cho tăng trưởng doanh thu thì dùng vào mục đích gì?

Ngoài những vấn đề nêu trên, theo nguồn tin của PV được biết, tháng 9/2017, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ký văn bản luận nhiều sai phạm về Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam. Các dự án của Casumina liên quan đến sai phạm gồm: Nhà máy sản xuất lốp ô tô xe tải radil toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm; Dự án đầu tư chiều sâu nâng cấp chất lượng và sản xuất lốp radial bản thép công suất 500.000 lốp/năm và Dự án xây dựng Tổng kho thành phẩm. 

Do liên quan đến nhiều sai phạm, Thanh tra Bộ Xây dựng đã áp dụng hình thức xử phạt hành chính tổng số tiền là 95 triệu đồng đối với các nhà thầu tư vấn thiết kế, dự toán và nhà thầu thi công xây dựng đã có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng được quy định tại Nghị định 121/2013/NĐ-CP, ngày 10/10/2013 của Chính Phủ.

Cụ thể, sai phạm tại 3 dự án nêu trên hầu hết đều liên quan đến công tác lập, phê duyệt dự toán; công tác điều chỉnh khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng và nghiệm thu, thanh quyết toán. Tổng cộng công tác lập, phê duyệt dự toán làm sai tăng tại 3 dự án nêu trên với số tiền trên 19,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng còn một số tồn tại chính như: thiếu một số biên bản kiểm tra, nghiệm thu quá trình vận hành chạy thử không tải và có tải; biên bản nghiệm thu xuất xưởng vật tư thiết bị do chủ đầu tư thực hiện không ghi rõ khối lượng, số lượng thiết bị được chế tạo; một số bộ phận máy móc, thiết bị đi kèm thiếu giấy chứng nhận xuất xứ và chứng nhận chất lượng theo quy định.

Ngoài ra, công tác lựa chọn nhà thầu có những sai sót chính như: hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu, hồ sơ mời thầu đưa ra tiêu chuẩn đánh giá chưa phù hợp với quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân; đánh giá hồ sơ dự thầu chưa xét đến yếu tố tiến độ thi công và thời gian bảo hành công trình.

Nhằm làm rõ nguyên nhân vì sao để xảy là các sai phạm về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại 3 dự án nêu trên, Doanh nghiệp & Hội nhập đã có công văn gửi Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam. Tuy nhiên, cho đến nay Công ty vẫn chưa có hồi âm về sự việc.

Nhóm PVĐT

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập