Lãi suất cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tối đa 6,5%/năm

Sự kiện | 15:39:00 20/08/2019

Ngân hàng Nhà nước cho biết để khuyến khích đầu tư tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nhà nước đã quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND tối đa là 6,5%/năm.

Tại Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ giai đoạn 2010-2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đóng góp cho sự thành công của chương trình xây dựng NTM là hỗ trợ quan trọng của ngành ngân hàng.

Cụ thể, NHNN đã ban hành nhiều chính sách tín dụng dành riêng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như: Quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tối đa là 6,5%/năm; Tái cấp vốn và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) có tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn từ 40% trở lên; Chỉ đạo các TCTD từng bước cải cách, tiết giảm thủ tục vay vốn cho phù hợp đặc thù sản xuất nông nghiệp và trình độ của người dân khu vực nông thôn, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn vay của người dân…

Ngoài ra, khuyến khích các TCTD mở rộng mạng lưới chi nhánh, điểm giao dịch tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa giúp người dân tiếp cận vốn vay ngân hàng.

Số liệu thống kê của NHNN cho biết, đã có 66 TCTD và gần 1.200 Quỹ tín dụng nhân dân, nhiều công ty tài chính vi mô, các quỹ và chương trình, dự án tài chính vi mô tham gia cho vay nông nghiệp, nông thôn.

Riêng đối với khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ, đến 30/6/2019, dư nợ cho vay trên địa bàn các xã trong 17 tỉnh, thành phố đạt 437.600 tỷ đồng, là khu vực có dư nợ cho vay thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cao nhất cả nước, chiếm tỷ trọng 38,14% với khoảng 3.230.121 khách hàng còn dư nợ.

Hiện, dư nợ cho vay xây dựng NTM tăng trưởng đều qua các năm, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2018 khoảng 24% (cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng của toàn quốc).

Tính đến 30/6/2019, dư nợ cho vay trên địa bàn các xã trong toàn quốc đạt 1.147.304 tỷ đồng với gần 10 triệu doanh nghiệp, hộ gia đình, HTX; gấp 5,82 lần so với dư nợ cuối năm 2010. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng chiếm tỷ trọng 48,6% giai đoạn 2010-2015 và ước đạt tỷ trọng trên 50% giai đoạn 2016-2020 trong tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn này.

Thanh Hoa