Huyện Lạng Giang (Bắc Giang): Nhiều giải pháp nhằm tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm

Kinh tế | 16:15:00 30/06/2020

DNHN - Trên cơ sở những kết quả kinh tế-xã hội nổi bật mà huyện Lạng Giang đạt được trong 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh phải tập trung chống dịch COVID-19 và thực hiện nhiều công việc quan trọng cùng một lúc, huyện Lạng Giang đã tiếp tục đề ra những giải pháp nhằm tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2020...

Khu Trung tâm huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Nguồn: Internet

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 của UBND huện Lạng Giang, 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế- xã hội trong nước và tỉnh Bắc Giang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường trên toàn thế giới đã tác động tiêu cực đến hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân. Trước tình hình đó, Huyện uỷ- HĐND, UBND huyện Lạng Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 nên tình hình kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định, an ninh chính trị được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng 11,8% thấp hơn nhiều mức 18,8% KH năm 2020. Trong đó: Nông- lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,6%; công nghiệp- xây dựng tăng 19,03%; dịch vụ tăng 7,88%. 

Trong lĩnh vực kinh tế, thu hút đầu tư và sản xuất công nghiệp- xây dựng từ đầu năm đến nay đã thu hút được 09 dự án đầu tư vào địa bàn, với tổng số vốn đăng ký là 1.556,9 tỷ đồng và sử dụng 129,92 ha đất. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án xây dựng cụm công nghiệp Hương Sơn, đến nay đã giải phóng mặt bằng đạt 71,8%. Toàn huyện có 469 doanh nghiệp và tổ chức kinh tế hoạt động ổn định; 154 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, đang làm thủ tục giải thể, Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 3.450,8 tỷ đồng giá hiện hành), đạt 37,9% kế hoạch và tăng 10,7% so với CKNT.

Sản xuất nông nghiệp ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, về xây dựng nông thôn mới, đã tổ chức tốt Lễ công bố huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Xây dựng và triển khai Kê hoạch về nâng cao tiêu chí huyện nông thôn mới, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025.

Thu ngân sách trên địa bàn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, song do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên thu ngân sách trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, nhất là thu tiền sử dụng đất. Sáu tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 145,5 tỷ đồng, đạt 30% KH (giảm 36% so với CKNT); một số khoản thu chính như: Thu ngoài quốc doanh đạt 44,1 tỷ đồng, đạt 51% KH, thu tiền sử dụng đất đạt 58 tỷ đồng, đạt 19% KH (giảm 59% so với CKNT). Tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 439,2 tỷ đồng, đạt 42% KH và giảm 6% so với CKNT...

Để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu kinh tế -x ã hội trong 6 tháng cuối năm, huện Lạng Giang sẽ tiếp tục hoàn thiện Phương án phát triển của huyện để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc lập các quy hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch đã được phê duyệt. Tập trung cao thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý đất đai; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện ngăn chặn việc lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm và các khu đấu giá quyền sử dụng đất ở. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình, nhất là các dự án BT, các tuyến đường trọng điểm...

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn. Tích cực vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách trên địa bàn.

Chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư của công dân. Tiếp tục sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo đúng quy định, đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và lựa chọn phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố, nhiệm kỳ 2020-2022 đối với 240 thôn, tổ dân phố còn lại. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020. Chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước huyện Lạng Giang lần thứ I, giai đoạn 2020-2025.

Cuối cùng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện và các sự kiện chính trị quan trọng của huyện. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; các phương tiện vi phạm chở quá khổ, quá tải trên địa bàn huyện.

Đình Lợi

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập