Sự lớn mạnh của kinh tế tư nhân Việt Nam

Kinh tế | 07:55:00 10/10/2019

Tư nhân đang đóng góp trên 42% GDP và 53% cơ cấu vốn của nền kinh tế Việt Nam. Sự lớn mạnh còn thể hiện rõ qua việc giải quyết công ăn việc làm cho xã hội.

Tư nhân đang đóng góp trên 42% GDP và 53% cơ cấu vốn của nền kinh tế Việt Nam. Sự lớn mạnh còn thể hiện rõ qua việc giải quyết công ăn việc làm cho xã hội.

 

Như Ý - Hiếu Công
* Nguồn: Zing News

Từ khóa: kinh tế tư nhân

Theo: brandsvietnam.com