Đọ độ nổi tiếng của hai ứng viên tổng thống Donald Trump và Joe Biden trên mạng Internet

| 08:57:00 10/10/2020

Trong 12 tháng tính đến tháng 7/2020, tổng lượng truy cập vào trang web của ông Trump đạt hơn 133 triệu lượt, trong khi con số này của ông Joe Biden là 27,4 triệu lượt.

Lâm Phong