ĐH thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"

Tin tức | 22:38:00 14/09/2020

DNHN - Trong 5 năm qua, hướng vào chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu, phong trào thi đua và công tác khen thưởng tiếp tục được đổi mới. Nội dung, tiêu chí thi đua được cụ thể hoá, hình thức phát động thi đua ngày càng phong phú. Ngoài thi đua thường xuyên, tỉnh đã phát động thi đua theo chuyên đề, thi đua theo đợt, thi đua nước rút gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh góp phần thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, giải quyết có kết quả nhiều việc khó khăn, bức xúc. Các phong trào thi đua đã thực sự được phát động rộng khắp trên các lĩnh vực, các vùng, miền trong tỉnh với nhiều cách làm hay có tính sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, được nêu gương trong toàn quốc.

Công ty Cổ phần Nông sản Phú Gia (trong buổi làm việc với Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam) là đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa

Với phương châm “Doanh nghiệp phát tài địa phương phát triển”, phong trào thi đua yêu nước “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa hưởng ứng mạnh mẽ. Phong trào nhanh chóng được triển khai, huy động được nhiều nguồn lực lớn của xã hội vào xây dựng phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đồng hành, hỗ trợ cùng doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trong doanh nghiệp,tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển, thực hiện các nội dung “3 đồng hành, 5 hỗ trợ doanh nghiệp”; cải thiện môi truờng đầu tư, kinh doanh; cải cách hành chính theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, đối tượng phục vụ; xây dựng, triển khai các đề án khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; định kỳ lãnh đạo chính quyền cấp tỉnh tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, tổ chức gặp gỡ với các doanh nghiệp FDI, hội nghị xúc tiến đầu tư; hàng năm (13/10), tổ chức Lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp và sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu, tôn vinh các doanh nhân được tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”... Vì vậy, đã tập hợp sức mạnh, nguồn lực, trí tuệ và sức sáng tạo của các doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh xây dựng, phát triển kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh có số doanh nghiệp thành lập mới cao nhất từ trước đến nay, dự kiến thành lập mới 14.000 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 98.000 tỷ đồng, so với giai đoạn 2011 - 2015, gấp 2,6 lần về số doanh nghiệp và gấp 4,3 lần về vốn đăng ký. Nhiều doanh nghiệp được đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ngày càng ổn định, giải quyết hàng nghìn việc làm, tăng thu ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020. Tính đến năm 2020, toàn tỉnh có 27 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đứng thứ 3 trong cả nước, có 16 lượt doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia hàng năm (4 giải vàng, 12 giải bạc); có 03 doanh nghiệp được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Trong giai đoạn 2015 - 2020, có 05 doanh nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 07 doanh nhân được tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” và nhiều doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các phần thưởng cao quý khác.  

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hợp Lực, đạt danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” năm 2019

Với chủ đề: "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X giai đoạn 2015-2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được để phát huy, chỉ ra những mặt tồn tại yếu kém và nguyên nhân để khắc phục, rút ra các bài học kinh nghiệm bổ ích, từ đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp tích cực, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng khẳng định: Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh là sự kiện quan trọng, cần phải được chuẩn bị tổ chức chặt chẽ, chu đáo, thể hiện được ý nghĩa của Đại hội, nhằm đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng, cùng với thành tích nổi bật của các tập thể, cá nhân đóng góp vào phòng trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà nói riêng và của cả nước nói chung, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen cho 46 tập thể, 317 cá nhân.

Theo kế hoạch, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X sẽ tổ chức trong 2 ngày (23, 24 - 9 - 2020) tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), với sự tham gia của 380 đại biểu chính thức và 120 đại biểu khách mời.

Minh Hiền

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập