Cả nước có hơn 257.000 giáo viên phải nâng trình độ chuẩn

Chính sách | 16:21:00 11/01/2020

Nhằm thực hiện quy định tại Luật Giáo dục có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa xây dựng dự thảo tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

 MINH ĐỨC

Theo: hanoimoi.com.vn