7.700 doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ở Hà Nội

Pháp luật doanh nghiệp | 10:55:00 12/07/2018

Tổng số tiền nợ thuế mà Cục Thuế Hà Nội thu được từ hình thức cưỡng chế trích tiền từ tài khoản là 2.589 tỷ đồng...

 

Số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội chiếm trên 20% tổng thu ngân sách nhà nước. (Ảnh minh họa)

Trong nửa đầu năm 2018, Cục Thuế Hà Nội đã ban hành 9.719 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với 7.700 doanh nghiệp nợ thuế.

Theo Báo cáo sơ kết nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm 2018 của Cục Thuế Hà Nội, tổng thu ngân sách 6 tháng thực hiện được 110.150 tỷ đồng, đạt 50,5% dự toán pháp lệnh, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Tổng thu nội địa (trừ dầu) trong nửa đầu năm 2018 đạt 108.650 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán pháp lệnh, tăng 19,1% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện cấp 21.734 mã số thuế cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh đăng ký thành lập mới, trong đó có 13.700 mã số thuế của tổ chức, doanh nghiệp, giảm 2% so với cùng kỳ, và cấp 8.034 mã số thuế cho hộ cá nhân kinh doanh, tăng 12% so với cùng kỳ.

Cục Thuế Hà Nội cũng đã ban hành 25.535 quyết định xử lý đối với các doanh nghiệp vi phạm hành chính thuế, với số tiền phạt là 78 tỷ đồng.

Đối với công tác thanh, kiểm tra thuế, trong nửa đầu năm 2018, Cục Thuế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra 53.186 lượt hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, qua đó điều chỉnh 707 hồ sơ với số thuế điều chỉnh tăng là 5,2 tỷ đồng; giảm khấu trừ 2,8 tỷ đồng; giảm lỗ 1,5 tỷ đồng và đề nghị kiểm tra tại doanh nghiệp 837 hồ sơ.

Hoàn thành 6.994 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đạt 37,7% kế hoạch được giao. Kết quả xử lý truy thu, truy hoàn, phạt 2.247 tỷ đồng, trong đó, quá trình thanh tra xử phạt 1.436 tỷ đồng và kiểm tra xử phạt 811 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Nội đã chuyển hồ sơ phối hợp đến cơ quan Công an 154 vụ đề nghị xác minh hóa đơn liên quan đến 3.213 số hóa đơn, có tổng giá trị tiền thuế là 28,8 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội, đơn vị này đã ban hành 9.719 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với 7.700 doanh nghiệp nợ thuế, với số tiền thuế nợ 2.589 tỷ đồng. Ban hành quyết định cưỡng chế nợ bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng đối với 3.409 doanh nghiệp, số tiền nợ 2.299 tỷ đồng.

Được biết, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội chiếm trên 20% tổng thu ngân sách nhà nước.

Theo: VnEconomy