Xuất khẩu nộp ngân sách 302.394 tỷ đồng trong 10 tháng qua

16:37 05/11/2023

Thông tin tù Tổng cục Hải quan, tổng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 10/2023 đạt 32.469 tỷ đồng, tăng 17,2% so với tháng trước.

Tháng 10/2023, theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan, nguồn thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt 32.469 tỷ đồng, tăng 17,2% so với tháng trước. Tuy nhiên, khi so sánh với cùng kỳ năm trước, con số này giảm 17%. Trong cả tháng 10/2023, tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước ước đạt 61,61 tỷ USD, tăng 4,1% so với tháng trước. Trong đó, giá trị nhập khẩu tăng 2,9% lên 29,31 tỷ USD, trong khi giá trị xuất khẩu tăng 5,3% lên 32,31 tỷ USD. Dựa trên số liệu này, dự kiến cán cân thương mại tháng 10 sẽ đạt mức xuất siêu 3 tỷ USD.

Xuất khẩu nộp ngân sách 302.394 tỷ đồng trong 10 tháng qua
Xuất khẩu nộp ngân sách 302.394 tỷ đồng trong 10 tháng qua.

Nếu nhìn vào tổng kết 10 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 557,95 tỷ USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong giai đoạn này, giá trị xuất khẩu ước đạt 291,28 tỷ USD, giảm 7,1%, còn giá trị nhập khẩu ước đạt 266,67 tỷ USD, giảm 12,3%. Dựa trên các con số trên, cán cân thương mại ước tính đạt mức xuất siêu 24,6 tỷ USD, mức thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Hải quan cũng thông báo rằng, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 10/2023 đạt 32.469 tỷ đồng, tăng 17,2% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 10, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 302.394 tỷ đồng, tương đương 71,2% dự toán, tuy vẫn giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sự biến động và sự giảm sút của hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2023.

P.V (t/h)