Xem xét thành lập Sở Giao dịch hàng hóa nếu vốn điều lệ thực góp từ 1.000 tỷ đồng

15:46 12/06/2024

Điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa cũng được nêu rõ trong Nghị định về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa. Doanh nghiệp phải có vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu hoặc vốn nhà nước từ 1.000 tỷ đồng trở lên.

Bộ Công Thương vừa công bố Dự thảo lần 2 của Nghị định về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, nhằm khuyến khích và phát triển thị trường hàng hóa tương lai. Nghị định này có mục tiêu phòng ngừa rủi ro về giá cả hàng hóa, thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản chất lượng cao, đồng thời mở ra kênh tiêu thụ mới cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Dự thảo Nghị định quy định rõ về tổ chức và quản lý thị trường hàng hóa tương lai, bao gồm các hoạt động như giao nhận hàng hóa, môi giới giao dịch, và cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh. Thẩm quyền và thủ tục cấp phép cho Sở Giao dịch hàng hóa thuộc về Bộ trưởng Bộ Công Thương, người sẽ quyết định cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa và phê chuẩn Điều lệ hoạt động. Quyết định này dựa trên kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định thành lập Sở Giao dịch hàng hóa, bao gồm đại diện từ các Bộ liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an.

Xem xét thành lập Sở Giao dịch hàng hóa nếu vốn điều lệ thực góp từ 1.000 tỷ đồng
Xem xét thành lập Sở Giao dịch hàng hóa nếu vốn điều lệ thực góp từ 1.000 tỷ đồng.

Quy định về liên thông với Sở Giao dịch nước ngoài cũng được sửa đổi. Theo đó, Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam chỉ được liên thông với Sở Giao dịch nước ngoài khi có đủ năng lực và kết quả hoạt động thực tế.

Điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa cũng được nêu rõ trong dự thảo. Doanh nghiệp phải có vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu hoặc vốn nhà nước từ 1.000 tỷ đồng trở lên. Cổ đông sáng lập phải là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, và đủ khả năng tài chính để góp vốn, không được nắm giữ cổ phần của Sở Giao dịch hàng hóa khác trong vòng 3 năm gần nhất.

Người quản lý và điều hành Sở Giao dịch hàng hóa phải có bằng đại học trở lên và ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý trong các ngành kinh tế, luật, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin, hoặc ít nhất 5 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về xuất nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa, tài chính, ngân hàng, kế toán. Họ cũng không được thuộc các trường hợp như đã từng giữ chức vụ tại doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép do vi phạm hoạt động, hoặc thuộc đối tượng không được tham gia quản lý theo quy định pháp luật về cán bộ, công chức, và chống tham nhũng.

Đề án thành lập Sở Giao dịch hàng hóa phải đảm bảo tính khả thi, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường hàng hóa, an ninh kinh tế, không làm mất cân đối cung cầu, không ảnh hưởng đến các thành phần của chỉ số giá tiêu dùng, và không tạo ra hoặc tiềm ẩn nguy cơ tạo ra vị trí độc quyền hay cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường hàng hóa và các thị trường liên quan.

P.V (t/h)