Liên tục sai phạm, Công ty Phước Minh và Phước Hưng bị yêu cầu dừng khai thác, chế biến khoáng sản

10:05 19/08/2022

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH Phước Hưng và Công ty TNHH Phước Minh tạm dừng hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản để tập trung khắc phục các nội dung tồn tại theo kết luận thanh tra.

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu hai doanh nghiệp là Công ty TNHH Phước Hưng và Công ty TNHH Phước Minh tạm dừng hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản để khắc phục một số tồn tại theo kết luận thanh tra.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam có quyết định kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường của hai doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phước Sơn. Tuy nhiên, ngày 12/8, Sở này nhận được báo cáo của hai doanh nghiệp với nội dung, hiện nay chưa khắc phục các tồn tại theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân do ảnh hưởng bởi các đợt thiên tai và dịch bệnh COVID-19 kéo dài từ năm 2020. 

Liên tục sai phạm, Công ty Phước Minh và Phước Hưng bị yêu cầu dừng khai thác, chế biến khoáng sản
Liên tục sai phạm, Công ty Phước Minh và Phước Hưng bị yêu cầu dừng khai thác, chế biến khoáng sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH Phước Hưng và Công ty TNHH Phước Minh tạm dừng hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản để tập trung khắc phục các nội dung tồn tại theo kết luận thanh tra. Sau khi hoàn thành khắc phục, hai doanh nghiệp trên báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất ngày 31/12 năm nay để báo cáo UBND tỉnh, đồng thời tổ chức kiểm tra trong quý 2/2023.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phước Hưng số tiền 70 triệu đồng vì lý do: không thu gom triệt để lượng nước thải phát sinh từ 3 xưởng nghiền tuyển quặng để xử lý; xây dựng hệ thống thu gom nước thải chưa đúng theo báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ngoài ra, Công ty TNHH Phước Minh bị UBND tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính số tiền 355 triệu đồng vì các lý do: để nước rỉ từ hầm lò, không thu gom vào hệ thống xử lý mà chảy trực tiếp ra môi trường; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật trước khi đổ ra môi trường; không bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định.

P.V