VNPost đấu giá thành công PTI với giá cao hơn 63,5% so với khởi điểm

DNHN - VNPost đưa 18.225.648 cổ phần PTI ra bán đấu giá với giá khởi điểm 47.310 đồng/cổ phần. Kết quả, có 5 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần, trong đó có 1 tổ chức và 4 cá nhân.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả đáu giá bán cổ phần PTI của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) sở hữu.

Cụ thể, VNPost đưa 18.225.648 cổ phần PTI ra bán đấu giá với giá khởi điểm 47.310 đồng/cổ phần. Kết quả, có 5 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần, trong đó có 1 tổ chức và 4 cá nhân. Tổng khối lượng đăng ký mua 50.025.648 cổ phần, gấp 2,74 lần số cổ phần mang ra chào bán.

VNPost đấu giá thành công PTI với giá cao hơn 63,5% so với khởi điểm
VNPost đấu giá thành công PTI với giá cao hơn 63,5% so với khởi điểm.

Giá đặt mua cao nhất 82.000 đồng/cổ phần và đặt mua thấp nhất 56.100 đồng/cổ phần. Khối lượng đặt mua cao nhất hơn 11 triệu cổ phần và khối lượng đặt mua thấp nhất hơn 7,22 triệu cổ phần.

Kết quả, toàn bộ 18.225.648 cổ phần được bán hết với giá đầu thành công cao nhất 82.000 đồng/cổ phần và giá đấu thành công thấp nhất 66.000 đồng/cổ phần. Giá đấu thành công bình quân 77.341 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị thu về hơn 1.409 tỷ đồng. Thời gian nộp tiền mua từ 18/12 đến 24/12/2021. Giá đấu thành công cũng cao hơn 63,5% so với giá khởi điểm mang ra chào bán.

Đáng chú ý, trên thị trường cổ phiếu PTI hiện giao dịch quanh mức 51.400 đồng/cổ phiếu, chỉ bằng 66,6% giá đấu thành công bình quân. Thị giá này cũng đã tăng gấp 2,4 lần so với thời điểm đầu năm 2021.

PV

Bài liên quan