Vĩnh Phúc: Sản xuất công nghiệp quý I ước tăng 7,7% so với cùng kỳ

DNHN - Trong quý I năm 2021, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, phần lớn các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Một số ngành đạt mức tăng khá so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tính tăng 7,71% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 5,81% của quý I năm 2020. Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành chiếm tỷ trọng lớn có chỉ số sản xuất tăng cao, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của toàn ngành  như sản xuất linh kiện điện tử tăng 15,66%; sản xuất xe có động cơ tăng 12,79%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 13,94%; sản xuất kim loại tăng 9,05%...

Bên cạnh đó, có 11/24 ngành công nghiệp cấp II có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành sản xuất phương tiện vận tải giảm 12,09%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 16,87%; ngành sản xuất trang phục giảm 2,59%; ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 4,98%...

PV

Tin liên quan