Vĩnh Phúc: Xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân năm 2020

DNHN - Chiều 19/1, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc nghe Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh báo cáo công tác thi đua, xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân năm 2020.

Theo đánh giá của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, năm 2020, công tác thi đua khen thưởng của Vĩnh Phúc tiếp tục có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực; bảo đảm kịp thời, chú trọng tôn vinh, khen thưởng người lao động trực tiếp, tạo động lực để người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua các phong trào thi đua, trên địa bàn tỉnh đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân được Chính phủ, Nhà nước và UBND tỉnh khen thưởng thường xuyên, chuyên đề, đột xuất.

  ÔngLê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi thảo luận, đánh giá khách quan dựa trên các tiêu chí, quy định về xét thi đua khen thưởng, các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh đã bỏ phiếu, thống nhất đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật trong năm 2020 trên các lĩnh vực. 

Khẳng định việc khen thưởng chính xác, kịp thời sẽ là nguồn động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, qua đó, tác động tích cực tới các hoạt động thi đua yêu nước và tạo động lực, sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu Sở Nội vụ trên cơ sở kết quả bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị các cấp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân theo quy định.

Duy Thưởng

Tin liên quan