Vĩnh Phúc: Dành 4,6 tỷ đồng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

DNHN - Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Với mục tiêu đưa hoạt động hỗ trợ pháp lý đi vào thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV trên địa bàn tỉnh.  

Nội dung của chương trình bao gồm: Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho DNNVV; tư vấn pháp luật; đánh giá nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong từng thời kỳ, ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh để xác định nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật theo các chủ đề pháp luật cho người quản lý, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đội ngũ tư vấn viên pháp luật và lãnh đạo, cán bộ pháp chế doanh nghiệp; cung cấp thông tin pháp luật trong và ngoài nước, quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, của tỉnh liên quan đến DNNVV... 

Dự kiến, tổng kinh phí tỉnh Vĩnh Phúc dành để thực hiện chương trình là 4,6 tỷ đồng, được bố trí từ ngân sách hằng năm của tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Sở Tư pháp được UBND tỉnh giao là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện, theo dõi và giám sát chương trình này. 

Thúy Kiều

Tin liên quan