Vĩnh Long: Hỗ trợ hơn 23 tỉ đồng cho 21.000 trường hợp F0, F1

09:30 08/08/2022

Theo Nghị quyết số 68 và 126 của Chính phủ, vừa qua tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định chi hơn 23 tỉ đồng hỗ trợ cho hơn 21.000 trường hợp F0, F1.

Ông Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định hỗ trợ cho 21.274 trường hợp F0, F1 phải cách ly y tế, điều trị Covid-19, với tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 23 tỉ đồng - theo Nghị quyết số 68 (ngày 1/7/2021) và Nghị quyết số 126 (ngày 8/10/2021) của Chính phủ. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Cụ thể, ngày 6/8/2022 tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ cho 8.089 đối tượng F0 với số tiền hơn 7,3 tỉ đồng; 13.185 đối tượng F1 với số tiền gần 12 tỉ đồng; Hỗ trợ bổ sung cho 3.753 trẻ em phải cách ly y tế, điều trị Covid-19, với số tiền hơn 3,7 tỉ đồng; Hỗ trợ bổ sung cho 209 người cao tuổi phải cách ly y tế, điều trị Covid-19, với số tiền 209 triệu đồng và hỗ trợ bổ sung cho 47 người khuyết tật phải cách ly y tế, điều trị Covid-19, với số tiền 47 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - ông Lữ Quang Ngời chỉ đạo, giao Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm bố trí kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng nêu trên theo đúng quy định và theo phân cấp ngân sách hiện hành; Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở y tế, cơ sở cách ly sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí theo phân cấp ngân sách Nhà nước và theo quy định.

P.L