Vinaconex đại hội cổ đông muộn sau 'sóng gió'

Sau một lần phải hoãn, dự kiến ngày 28/6, Vinaconex sẽ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, thúc đẩy nhiều dự án quan trọng.

HĐQT Tổng Công ty CP Vinaconex (mã chứng khoán: VCG) vừa thống nhất phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019. 

Cụ thể, HĐQT Tổng Công ty CP Vinaconex (mã VCG) đã thống nhất phê duyệt hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lập tại ngày 8/4/2019 và phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Vinaconex sẽ diễn ra vào 8h ngày 28/6/2019, tại tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội.

Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp) là 10/6/2019.Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Vinaconex dự kiến có một số nội dung như: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT; Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Vinaconex;….Trước đó, Vinaconex đã phải hoãn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 23/4/2019, vì lý do đang bị Tòa án Đống Đa ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời dừng thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/1/2019 bầu HĐQT.

Vinaconex hợp tác với Đại học Xây dựng trong ứng dụng các công nghệ mới vào các dự án trọng điểm.

Theo báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2018 và kế hoạch 2019, năm 2018, Vinaconex đạt doanh thu hơn 3.100 tỷ đồng, lợi nhuận gần 600 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch. Tuy nhiên, hai hoạt động cốt lõi của Vinaconex là xây dựng và kinh doanh bất động sản còn đạt kết quả hạn chế. Chưa tham gia được các dự án lớn trong lĩnh vực xây dựng. Đối với hoạt động kinh doanh đầu tư bất động sản, ngoài các dự án nhỏ chuyển tiếp, năm 2018, tổng công ty chưa triển khai mới được dự án nào. Đặc biệt, dự án Splendora sau khi tái khởi động lại thông qua việc thực hiện khu đô thị BT5 hiện vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. 

Năm 2019, Vinaconex đặt mục tiêu nâng cao năng lực trong các lĩnh vực hoạt động cốt lõi; áp dụng khoa học kỹ thuật mới trong xây lắp. Nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án bất động sản hiện có. Trong đó, tập trung vào các dự án trọng điểm như: dự án Cái Giá - Cát Bà, dự án Bắc An Khánh, mở rộng nhà máy thủy điện Ngòi Phát...

Để thực hiện mục tiêu nay, Vinaconex vừa ký kết hợp tác với nhiều đối tác quan trọng như: Hợp tác chiến lược phát triển với Hyundai E&C, Công ty xây dựng trực thuộc Tập đoàn Hyundai Motor, một trong những Tập đoàn đa ngành lớn nhất trên thế giới; hợp tác với Đại học Xây dựng trong tiếp cận các nghiên cứu, công nghệ mới nhất trong lĩnh vực xây lắp và các lĩnh vực có liên quan.

Hà Nhân

Tin liên quan