Quốc tế Phương Anh mở rộng sang mảng bất động sản vì lợi nhuận cao?

DNHN - Theo kế hoạch, Quốc tế Phương Anh sẽ rót 700 tỷ đồng đầu tư cho mảng này, lợi nhuận ước tính 100 tỷ đồng.

CTCP Quốc tế Phương Anh (PAS) cho biết sẽ tập trung vào mảng thép cũng như mở rộng hoạt động sang mảng bất động sản trong thời gian tới. PAS cho biết sẽ tiếp tục chủ trương đa dạng hóa ngành nghề và đầu tư bất động sản là một trong những ngành nghề mà công ty lựa chọn. Theo kế hoạch, PAS sẽ rót 700 tỷ đồng đầu tư cho mảng này, lợi nhuận ước tính 100 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cả doanh thu thuần và tổng tài sản, lợi nhuận của PAS từ năm 2019 tới nay đều giảm. Trong khi đó tỷ lệ nợ/tài sản đều trên 30%. Dòng tiền đầu tư và dòng tiền tài chính cũng giảm mạnh (dòng tiền đầu tư luôn ở mức âm). Dòng tiền kinh doanh tuy có tăng nhưng không đáng kể. Bên cạnh đó, tuy đầu tư nhưng lợi nhuận khác năm 2020 của PAS lại âmCó thể thấy tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm gần đây không mấy khởi sắc. Nhà đầu tư quan ngại việc đầu tư sang mảng mới sẽ không đem về hiệu quả cao như PAS mong đợi.

Vì sao Quốc tế Phương Anh mở rộng sang mảng bất động sản?
Vì sao Quốc tế Phương Anh mở rộng sang mảng bất động sản?.

Năm 2021, CTCP Quốc tế Phương Anh (PAS) đặt kế hoạch doanh thu 1.201 tỷ đồng, tăng 54%, lợi nhuận sau thuế 23,6 tỷ đồng, gấp hơn 400% so với thực hiện năm 2020.

Để đạt được kết quả này, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm mở rộng khách hàng trong năm 2021, đặc biệt là các khách hàng FDI. Công ty cũng tìm kiếm các nhà cung cấp ổn định đầu vào trong thị trường biến động rất nhanh.

Bên cạnh đó, PAS sẽ nắm bắt các cơ hội biến động về giá làm gia tăng tỷ suất lợi nhuận trong năm 2021. Năng lực sản xuất của nhà máy ổn định cũng là lợi thế cho Công ty trong việc chiếm lĩnh và mở rộng thị trường.

Linh Anh

Tin liên quan