Về tay BRG, Intimex vẫn kinh doanh thua lỗ

CTCP Intimex Việt Nam vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 của Intimex đạt 126,755 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm nay đạt 293,282 tỷ đồng, giảm lần lượt 17% và  25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 2/2018 âm 5,99 tỷ đồng so với mức âm 3,9 tỷ đồng của quý 2/2017. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm nay âm 4,37 tỷ đồng so với mức âm 3,98 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế trong quý 2 của Intimex là âm 1,926 tỷ đồng (quý 2/2017 âm 2,07 tỷ đồng), lũy kế 6 tháng đầu năm nay công ty đạt lợi nhuận chỉ 1,80 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái đạt 807 triệu đồng).

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 30/6/2018, Intimex có 17,60 tỷ đồng tiền phải thu ngắn hạn; 134 tỷ đồng phải thu dài hạn. Công ty đã trích lập dự phòng 14,34 tỷ đồng cho khoản phải thu dài hạn từ năm 2017.

Siêu thị Intimex 

Cũng tại thời điểm 30/6, tổng số nợ xấu của Intimex đã lên đến 31,010 tỷ đồng, chỉ giảm 31 triệu đồng so với cuối năm 2017. Công ty xác định chỉ có thể thu hồi 116 triệu đồng trong tổng số hơn 31 tỷ đồng nói trên, đó là số nợ từ các đối tượng khác.

Các doanh nghiệp gây nợ xấu cho Intimex nhưng không nằm trong diện có thể thu hồi gồm:

Chi nhánh CTCP TM&DV Máy tính VENR (7,33 tỷ đồng); Công ty TNHH Dusoco (3,47 tỷ đồng); Công ty TNHH SXTM Thùy Anh (2,71 tỷ đồng); Công ty Xây dựng thủy lợi Bun Tòng (1,71 tỷ đồng); Oriental Coffee & Commodities Pte, Ltd (920 triệu đồng); Công ty TNHH TM Đức Hạnh (1,56 tỷ đồng); Công ty TNHH Hồng Thanh Mai (910 triệu đồng); Công ty TNHH Châu Sơn Thái Bình (445 triệu đồng); hai cá nhân có tên Hồng và Tuyên (1,32 tỷ đồng); Công ty TNHH Tiến Thắng (3,06 tỷ đồng).

Bà Nguyễn Thị Nga (Chủ tịch SeABank và Tập đoàn BRG) đã không còn là Chủ tịch Intimex từ ngày 27/6/2017. Tuy nhiên trong cơ cấu cổ đông hiện nay của Intimex, các công ty liên quan của bà Nga gồm: Công ty TNHH Thung lũng Vua, CTCP Du lịch Thung lũng Nữ Hoàng,  CTCP BĐS BRG đang nắm giữ một 46% cổ phần tại Intimex.

Intimex Việt Nam hiện đang sở hữu, quản lý quỹ đất rộng lớn trải dài từ Bắc đến Nam. Riêng tại Hà Nội, công ty đang nắm giữ khu đất hơn 2.871m2 tại số 22-23 Lê Thái Tổ (sát cạnh Hồ Gươm), là đất có thời hạn 50 năm (đến năm 2043). Ngoài ra, Intimex có hệ thống 14 siêu thị trên các thành phố lớn trong nước đều được đặt tại các vị trí trung tâm đắc địa.

Hiền Anh

Tin liên quan