Ứng dụng công nghệ Công nghiệp 4.0 vào sản xuất nhằm tối ưu hóa nguồn lực trong doanh nghiệp

DNHN - Nhiều sản phẩm công nghiệp do Việt Nam sản xuất được xuất khẩu với quy mô lớn, nhưng cần phải có một số giải pháp đồng bộ để xây dựng một ngành công nghiệp mạnh.

Tăng khả năng cạnh tranh

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Trung ương Đảng Nguyễn Đức Hiển, các ngành công nghiệp của Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, với một số sản phẩm công nghiệp xuất khẩu với quy mô lớn chiếm một vị trí mạnh mẽ trên thị trường thế giới. Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO), xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu của ngành công nghiệp Việt Nam đã tăng từ hạng 58 năm 2015 lên hạng 42 vào năm 2019.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh rằng năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể và Báo cáo năng lực cạnh tranh công nghiệp của UNIDO đã đưa Việt Nam từ nhóm “các nền kinh tế đang phát triển” sang nhóm “các nền kinh tế công nghiệp mới nổi”.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng thẳng thắn thừa nhận, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vẫn còn những khó khăn. Công nghiệp trong nước nhìn chung còn yếu, trong khi năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước thấp, dẫn đến giá trị gia tăng của sản phẩm thấp. Ngoài ra, trình độ công nghệ của các doanh nghiệp công nghiệp trong nước còn nhiều hạn chế. Khảo sát của Bộ Công Thương về mức độ sẵn sàng của ngành công nghiệp Việt Nam đối với Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (Công nghiệp 4.0) cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam chưa tham gia cuộc cách mạng và các doanh nghiệp công nghiệp có mức độ tiếp cận thấp với tất cả các trụ cột của một khu vực sản xuất thông minh. 

Ứng dụng công nghệ Công nghiệp 4.0 vào sản xuất nhằm tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao năng suất, hiệu quả của các doanh nghiệp công nghiệp.
Ứng dụng công nghệ Công nghiệp 4.0 vào sản xuất nhằm tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao năng suất, hiệu quả của các doanh nghiệp công nghiệp.(Ảnh: PV)

“Nguyên nhân của những điểm nghẽn trên là do cơ chế chính sách, pháp luật chưa hoàn thiện, đồng bộ, hấp dẫn; thiếu sự liên kết giữa khu vực doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI và thị trường thế giới”, Thứ trưởng Hải lý giải.

Khai thông nút thắt cổ chai

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp chế tạo trong GDP đạt 25%. Đại hội cũng đề ra các nhiệm vụ gồm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới và thành tựu công nghệ của Cách mạng Công nghiệp 4.0; tái cơ cấu ngành, đẩy mạnh chuyển đổi sang công nghệ số, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế và năng lực tham gia sâu, hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Hải cho rằng Việt Nam phải thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tư duy mới và cách tiếp cận mới. Bộ Công Thương sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính, trước mắt là hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo động lực phát triển công nghiệp bền vững, giải phóng điểm nghẽn và nguồn lực cho phát triển công nghiệp.

Thứ hai, sử dụng hợp lý các nguồn lực để phát triển công nghiệp bền vững, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực và tính chủ động của các địa phương, tăng cường liên kết giữa các địa phương và các vùng; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng.

Thứ ba, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp công nghiệp trong nước, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi trong các doanh nghiệp công nghiệp để hướng tới mô hình nhà máy thông minh, đưa doanh nghiệp công nghiệp tư nhân động lực quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển hơn nữa.

Cuối cùng, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước, khu vực FDI và thị trường toàn cầu nhằm tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để giúp các doanh nghiệp công nghiệp trong nước thâm nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Mai Anh

Tin liên quan