Chủ tịch VINASME: "Đoàn kết là nguồn sức mạnh quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp phát triển đất nước"

22:22 15/11/2022

Tối ngày 15/11, ông Nguyễn Văn Thân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã tới dự và phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại tổ dân phố số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

TS. Nguyễn Văn Thân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) phát biểu

TS. Nguyễn Văn Thân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) phát biểu.

Tại sự kiện, ông Thân bày nỏ niềm vinh dự và xúc động khi được tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của Tổ dân phố số 4 phường Nguyễn Du, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Thân chia sẻ, là cư dân đã sinh sống và làm việc hơn 30 năm tại Tổ dân phố số 4 phường Nguyễn Du, cá nhân tôi cảm nhận được sâu sắc nghĩa tình đoàn kết, tình làng nghĩa xóm bền chặt của tập thể phường Nguyễn Du, trong đó có phường Bùi Thị Xuân trước đây và Tổ dân phố số 4.   

"Trải qua nhiều giai đoạn phát triển của địa phương, tôi đúc kết ra rằng Đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực quan trọng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp phát triển đất nước của phường ta. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Nguyễn Du vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là biểu tượng của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp", ông Thân nhấn mạnh. 

Chủ tịch VINASME cho rằng, trong 92 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết quý báu đó của dân tộc, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người dân đất Việt. .

Trong thời gian qua, mặc dù đất nước ta gặp không ít những khó khăn, thách thức nhưng theo ông Thân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tâm, hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta nói chung và phường Nguyễn Du nói riêng đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Ảnh minh họa
Toàn cảnh Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc của Tổ dân phố số 4 phường Nguyễn Du.

Ông Nguyễn Văn Thân chia sẻ: "Năm 2022, dự kiến chúng ta sẽ hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng kinh tế dự báo vượt mục tiêu đề ra, trong khi vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc, lạm phát được kiểm soát tốt và các cân đối lớn của nền kinh tế được củng cố. An sinh xã hội được bảo đảm sau nhiều biến cố như dịch bệnh và thiên tai, bão lũ. Đời sống của nhân dân trên mọi miền đất nước đều chuyển biến rõ nét. Thế và lực của chúng ta không ngừng được tăng cường; uy tín quốc tế được nâng cao. Trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc".

"Những kết quả này chính là nền tảng thuận lợi để chúng ta phấn đấu hoàn thành những mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, tạo tiền đề vững chắc để phát triển đất nước trong giai đoạn tới", ông Thân nhận định. 

Tuy đất nước chúng ta đang có những điều kiện thuận lợi, nhưng bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, theo ông Thân, việc củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân và phát huy các giá trị văn hóa, con người Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Tại sự kiện, ông Thân cũng chia sẻ thêm rằng: "Như chúng ta biết, nguồn lực lớn nhất của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu chính là gần 100 triệu đồng bào trong và ngoài nước thuộc 54 dân tộc anh em. Truyền thống Đại đoàn kết, trên dưới một lòng đã làm nên một sức mạnh vô bờ bến không chỉ trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giữ gìn non sông, bờ cõi trước đây mà còn đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi nguy cơ tụt hậu trong phát triển, thoát bẫy thu nhập trung bình ngày nay. Vì vậy, chúng ta cần phải tiếp tục đại đoàn kết, không ngừng khơi dậy khát vọng và ý chí, lòng tự hào và tự tôn dân tộc trong toàn dân; khai thác hết những tiềm năng, thế mạnh trong dân để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đưa đất nước ta vững bước trên con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn".

Cũng nhân dịp kỷ niệm truyền thống 92 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với vai trò là Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, ông Thân mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nguyễn Du và các tổ chức thành viên cùng các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới; triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 đã đề ra. Ông mong muốn các cấp, các ngành, các tổ chức cùng nhau phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nguyễn Du cần tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc để nhân dân phường Nguyễn Du được phát triển đồng đều, không ai bị bỏ lại phía sau. Cùng chung tay đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong toàn xã hội hướng tới lập thành tích thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thứ hai, thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết đồng bào trong nước cũng như bà con Việt kiều ở nước ngoài. Tiếp tục có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống.

Thứ ba, cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân, từng gia đình và từng người dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, không để các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong không khí của Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" hôm nay, thực hiện những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Thân tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, với truyền thống yêu nước, Đại đoàn kết và nền tảng lịch sử, văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc ta, tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa các tổ chức thành viên, nhất là các tổ dân phố thuộc phường Nguyễn Du sẽ tiếp tục được tăng cường vững chắc, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ngày hôm nay, ông Thân đã chúc mừng phường Nguyễn Du và tổ dân phố số 4 với những kết quả xuất sắc đã đạt được. Tại đây, ông cũng đã trao nhiều phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tặng quà cho tổ dân phố xây dựng, triển khai các hoạt động thiết thực trong khu dân cư thời gian tới.

Một số hình ảnh ông Nguyễn Văn Thân trao các phần quà cho các hộ gia đình, tổ dân phố trong khu dân cư:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bảo Trinh

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?