Tỷ lệ giải ngân đầu tư công 8 tháng chỉ đạt 39,15% kế hoạch

15:35 21/09/2022

Báo cáo mới nhất từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho thấy, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 31/8/2022 đạt 39,15% kế hoạch, thấp hơn so cùng kỳ năm 2021 (40,6%).

Theo Bộ KH&ĐT, một số chính sách, giải pháp chậm triển khai, phần nào làm giảm hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng, phục hồi nền kinh tế. Bên cạnh đó, còn có những nguyên nhân tồn tại đã lâu như: Vướng mắc, chồng chéo trong quy định pháp luật chuyên ngành về đất đai, xây dựng, NSNN, môi trường,... công tác chuẩn bị dự án chưa tốt, dự án phải điều chỉnh nhiều lần, thủ tục mất nhiều thời gian, công tác quản lý dự án còn nhiều bất cập.

Ảnh minh họa
Tỷ lệ giải ngân đầu tư công 8 tháng chỉ đạt 39,15% kế hoạch. Ảnh minh họa. 

Cụ thể, về lĩnh vực đất đai, việc xác định phân loại đất, theo bộ này, nguyên tắc sử dụng đất giữa các luật còn chưa thống nhất. Một số quy định về đất đai chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, công tác quản lý đất đai còn lỏng lẻo, quy trình thủ tục pháp lý của công tác thu hồi đất một số nơi chưa chặt chẽ, dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện của người dân.

Với lĩnh vực NSNN và công sản, có một số vướng mắc liên quan chuyển giao tài sản công và sử dụng ngân sách. Lĩnh vực xây dựng, đấu thầu, đầu tư công gặp vướng mắc về chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, tách giai đoạn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập,…

Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải rà soát các quy định pháp luật liên quan hoạt động đầu tư công để kịp thời sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đơn giản hóa thủ tục, quy trình nhưng vẫn bảo đảm quản lý chặt chẽ, hiệu quả.

Hai là, tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Trong nhóm giải pháp này, Nghị quyết phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai quyết liệt giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong phạm vi được giao quản lý.

Trong đó lưu ý, căn cứ tình hình thực tế giải ngân, trường hợp dự kiến giải ngân không hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao hoặc có nhu cầu bổ sung vốn, có văn bản đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp chung.

Đối với các nhiệm vụ, dự án được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trường hợp cần bổ sung kế hoạch vốn năm 2022 để thực hiện các dự án ngay trong năm, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có văn bản đề xuất, gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp chung.

Hoàn thành việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 cho ba chương trình mục tiêu quốc gia chậm nhất đến hết ngày 15/9/2022. Còn UBND các tỉnh, thành phố phải cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng bảo đảm theo quy định làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án. Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc từng khẳng định: “Tiến độ giải ngân vốn nhanh hay chậm phụ thuộc nhiều vào cách làm của lãnh đạo các địa phương, cũng như vai trò của chủ đầu tư, ban quản lý các dự án… điều này cũng đã thể hiện phần nào năng lực lãnh đạo và trách nhiệm từ địa phương”.

P.V