Từng bật khóc vì bị từ chối trên Shark Tank Mỹ, CEO startup thành tỷ phú USD

11:59 20/04/2024
(0) Ý kiến
  • Làm khô cá lóc mới ngon.

    lê bình - H:i d/m/Y

Xem thêm

Xem thêm