Trong tháng 5 sẽ có hơn 17,88 nghìn tỷ trái phiếu DN đáo hạn

23:03 08/05/2023

Theo ước tính của VNDirect, trong tháng 5/2023 sẽ có khoảng hơn 17,88 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng 12,6% so với tháng 4.

Thông tin từ VNDirect, tính từ đầu tháng 4 cho đến ngày 24/4 không có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mới nào được thực hiện. Hoạt động mua lại trước hạn cũng có sự chững lại, với hơn 4.833,1 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được mua lại trước hạn trong tháng 4, tổng giá trị mua lại trước hạn trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 39.388 tỷ đồng.

Theo công bố từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 4 chỉ một doanh nghiệp bất động sản công bố phát hành thành công trái phiếu. Cụ thể, Công ty CP North Star Holdings đã phát hành lô trái phiếu NSTCH2324001 vào ngày 14.4.2023 với 6.710 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Trong tháng 5 sẽ có hơn 17,88 nghìn tỷ trái phiếu DN đáo hạn
Trong tháng 5 sẽ có hơn 17,88 nghìn tỷ trái phiếu DN đáo hạn.

Tổng giá trị lô trái phiếu nói trên đạt 671 tỉ đồng, kỳ hạn 16 tháng và thời gian đáo hạn vào ngày 14.8.2024. Lãi suất lô trái phiếu này là 14%/ năm, cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay. Tổ chức lưu ký là Công ty chứng khoán Dầu khí. Doanh nghiệp có thể mua lại trái phiếu trước hạn một phần hoặc toàn bộ. 

Theo ước tính của VNDirect, trong tháng 5/2023 sẽ có khoảng hơn 17,88 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng 12,6% so với tháng 4 (số liệu đã loại trừ các trái phiếu được mua lại trước hạn đến ngày 24/4).

Tính đến ngày 24/4 có khoảng 57 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp theo thông báo của HNX. Ước tính, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp này vào khoảng 152,7 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 13,9% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm lớn nhất với 11,1% dư nợ toàn hệ thống, nhóm sản xuất 1,6%, còn lại các nhóm khác chiếm mức nhỏ 1,2%.

Khoảng hơn 45,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp trong danh sách sẽ đáo hạn trong năm 2023, chiếm khoảng 19,4% tổng giá trị đáo hạn toàn thị trường cả năm.

PV (t/h)