Trong 10 tháng đã miễn, giảm, gia hạn thuế hơn 158.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp

16:43 03/11/2023

Trong 10 tháng đầu năm 2023, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế với tổng số tiền thuế được gia hạn, miễn, giảm khoảng 158.145 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính, thu ngân sách Nhà nước tháng 10/2023 từ cơ quan thuế quản lý ước đạt 151.000 tỷ đồng, đạt 11% so với dự toán pháp lệnh và tương đương 81% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thông tin cụ thể, thu từ dầu thô đạt 5.600 tỷ đồng, bằng 13,3% so với dự toán và tương đương 118,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thu nội địa đạt 145.400 tỷ đồng, bằng 10,9% so với dự toán và tương đương 80,1% so với cùng kỳ.

Trong 10 tháng đã miễn, giảm, gia hạn thuế hơn 158.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp
Trong 10 tháng đã miễn, giảm, gia hạn thuế hơn 158.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế cũng thông báo rằng, tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 từ cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.201.575 tỷ đồng, tương đương 87,5% so với dự toán pháp lệnh và 93,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong chiều hướng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế, trong 10 tháng đầu năm 2023, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế với tổng số tiền thuế được gia hạn, miễn, giảm khoảng 158.145 tỷ đồng, trong đó có 106.476 tỷ đồng thuế và tiền thuê đất được gia hạn và 51.669 tỷ đồng được miễn, giảm.

Về công tác hoàn thuế, Tổng cục Thuế đã tăng cường chỉ đạo cơ quan thuế các cấp để nhanh chóng giải quyết các thủ tục hoàn thuế. Cùng với đó, việc kiểm soát công tác hoàn thuế giá trị gia tăng cũng được đẩy mạnh để đảm bảo việc hoàn thuế diễn ra chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật. Đến thời điểm này, cơ quan thuế đã ban hành 15.025 quyết định với số thuế đã hoàn lên tới 112.873 tỷ đồng, tương đương 70,5% so với dự toán được báo cáo cho Chính phủ và 91% so với cùng kỳ năm 2022.

PV (t/h)