Trên 98.000 lao động Ninh Bình được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN)

DNHN - Toàn tỉnh Ninh Bình đã có 2.437 doanh nghiệp được giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN với 98.897 lao động. Tổng số tiền được giảm là trên 4,6 tỉ đồng. Trong đó, tháng 7.2021 là trên 2,3 tỉ đồng, tháng 8.2021 là trên 2,3 tỉ đồng và ước tính đến hết tháng 6.2022 là trên 27 tỉ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình đã triển khai việc rà soát những đơn vị sử dụng lao động thuộc diện được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) theo quy định.

Tính đến ngày 15.8, toàn tỉnh Ninh Bình đã có 2.437 DN được giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN với 98.897 lao động. Tổng số tiền được giảm là trên 4,6 tỉ đồng. Trong đó, tháng 7.2021 là trên 2,3 tỉ đồng, tháng 8.2021 là trên 2,3 tỉ đồng và ước tính đến hết tháng 6.2022 là trên 27 tỉ đồng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình đã thực hiện xác nhận lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho 14 đơn vị, với 192 lao động. Thực hiện xác nhận người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất cho 5 đơn vị, với 115 lao động.

Thời gian tới, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình tiếp tục triển khai giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN cho các đơn vị sử dụng lao động đối với những tháng tiếp theo. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ chuyên quản đơn vị bán sát đơn vị để đôn đốc, hướng dẫn đơn vị kê khai thực hiện.

PV

Tin liên quan