Trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản trị giá khoảng 99.234 tỷ đồng

15:04 28/02/2024

Tính đến ngày công bố thông tin 23/02/2024, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trong phần còn lại của năm là 258,239 tỷ đồng, trong đó có 38% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản.

Trong năm 2024, thị trường trái phiếu Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội đồng thời. Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trong phần còn lại của năm là 258,239 tỷ đồng. Trong đó, 38% thuộc về nhóm bất động sản và 21% thuộc về ngân hàng.

Các doanh nghiệp bất động sản đang chiếm ưu thế trong việc phát hành trái phiếu. Một số lô trái phiếu lớn như mã SDICB2124001 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) trị giá 6.574 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 15/12/2024, đây là lô trái phiếu có giá trị đáo hạn lớn nhất trong năm.

Trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản trị giá khoảng 99.234 tỷ đồng
Trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản trị giá khoảng 99.234 tỷ đồng.

Tuy nhiên, không chỉ riêng bất động sản, các doanh nghiệp khác cũng góp phần vào cảnh quan thị trường trái phiếu năm nay. Ví dụ, lô trái phiếu mã GHICB2124001 của Công ty cổ phần Đầu tư Golden Hill trị giá 5.760 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 15/4/2024. Trong khi đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nam An cũng sẽ phải đối mặt với việc đáo hạn lô trái phiếu mã NAN12301 vào tháng 9/2024.

Cùng với việc đến hạn của các trái phiếu, hoạt động phát hành và mua lại trái phiếu cũng đang diễn ra sôi động. Theo VBMA, từ đầu năm đến hết 23/2, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp là 5.350 tỷ đồng, trong đó có cả các đợt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng đã mua lại 1.595 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 2, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản chiếm tỷ trọng lớn.

Thị trường trái phiếu Việt Nam đang trải qua một giai đoạn đầy biến động và cần sự quản lý thông minh từ các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Việc quản lý đối phó với áp lực đáo hạn và tận dụng cơ hội trong hoạt động phát hành, mua lại trái phiếu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và phát triển của thị trường này.

P.V (t/h)