TP. Hồ Chí Minh tồn gần 59.000 căn nhà chưa được cấp "sổ hồng"

15:33 01/03/2024

Tồn gần 59.000 căn nhà chưa được cấp "sổ hồng" thuộc danh mục 81.000 căn tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn Thành phố đã được thẩm định đủ điều kiện cấp GCN nhưng có vướng mắc dẫn đến việc chưa thể hoàn thành công tác cấp GCN.

Triển khai cấp sổ hồng cho các khu chung cư khi Luật Đất đai, Luật Nhà ở thông qua

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024, có hiệu lực từ 01/01/2025 có quy định tại Điều 143 của Luật về việc cấp Giấy chứng nhận (GCN) cho Chủ đầu tư dự án khi đủ điều kiện. Ngoài ra, Điều 41 dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai cũng có quy định về trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án kinh doanh bất động sản vẫn quy định các điều kiện và trình tự cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tương tự các quy định trước đây.

Về vấn đề này, trong cuộc họp với báo chí ngày 29/2/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TP. Hồ Chí Minh cho biết, sau khi Luật Đất đai 2024 được thông qua, việc giải quyết thủ tục cấp GCN cho người mua nhà tại các dự án chung cư vẫn sẽ được Sở TNMT và Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Thành phố giải quyết trên cơ sở hồ sơ nộp vào của Chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng thẩm quyền.

Sau khi Luật Đất đai 2024 được thông qua, việc giải quyết thủ tục cấp GCN cho người mua nhà tại các dự án chung cư vẫn sẽ được giải quyết trên cơ sở hồ sơ nộp vào của Chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng thẩm quyền.
Sau khi Luật Đất đai 2024 được thông qua, việc giải quyết thủ tục cấp GCN cho người mua nhà tại các dự án chung cư vẫn sẽ được giải quyết trên cơ sở hồ sơ nộp vào của Chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng thẩm quyền.

Theo đó, việc cấp GCN cho Chủ đầu tư thực hiện các dự án chung cư và sau đó là cấp GCN cho người mua nhà tại các dự án này, hiện Sở và các Sở quản lý chuyên ngành của Thành phố đã thực hiện phân nhóm và phân loại được 10 nhóm khó khăn, vướng mắc chính gồm: (1) Nhóm chờ thuế, (2) Nhóm dự án chậm nộp hồ sơ cấp GCN, (3) Nhóm Bất động sản mới, (4) Nhóm dự án phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung, (5) Nhóm dự án có vướng mắc khác, (6) Nhóm dự án đang thanh tra, điều tra hoặc đang thực hiện Bản án của Tòa án, (7) Nhóm dự án có thế chấp quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng, (8) Nhóm dự án có vi phạm trật tự xây dựng, (9) Nhóm dự án có vướng mắc về nghĩa vụ nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và (10) Nhóm dự án được phép bán nhà cho người nước ngoài.

Để giải quyết 10 nhóm khó khăn, vướng mắc nêu trên, Sở đã kiến nghị và được UBND Thành phố chấp thuận giải quyết theo phương hướng: Xây dựng Kế hoạch của UBND Thành phố để giải quyết 10 nhóm vướng mắc này trên cơ sở các dự án đã được phân nhóm, phân loại bằng các giải pháp cụ thể tương ứng với nội dung vướng mắc của từng nhóm vướng mắc; Lập Tổ công tác của UBND Thành phố do Thường trực UBND Thành phố làm tổ trưởng, Sở TNMT và Sở Xây dựng là tổ phó cùng các sở ngành, công an thành phố, cục thuế thành phố là thành viên để giải quyết vướng mắc trong công tác cấp GCN cho các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn Thành phố.

Nhà ở thương mại đủ điều kiện cấp GCN nhưng chưa thể hoàn công

Trả lời về vấn đề này, theo ông Võ Công Lực - Trưởng phòng quản lý đất Sở TNMT cho biết, hiện TP. Hồ Chí Minh còn tồn gần 59.000 căn nhà chưa được cấp "sổ hồng" thuộc danh mục 81.000 căn tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn Thành phố đã được thẩm định đủ điều kiện cấp GCN nhưng có vướng mắc dẫn đến việc chưa thể hoàn thành công tác cấp GCN. Cụ thể, Sở đã xác định được 06 nhóm vướng mắc chính đối với 81.000 căn này và đã đề ra giải pháp giải quyết, lộ trình giải quyết tại Kế hoạch số 3981 ngày 11/5/2023 của Sở. Đến hết năm 2023, Sở đã giải quyết cấp được 22.147 GCN. 06 nhóm vướng mắc này gồm: (1) Nhóm chờ thuế, (2) Nhóm dự án chậm nộp hồ sơ cấp GCN, (3) Nhóm Bất động sản mới, (4) Nhóm dự án phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung, (5) Nhóm dự án có vướng mắc khác, (6) Nhóm dự án đang thanh tra, điều tra.

Ông Võ Công Lực - Trưởng phòng quản lý đất Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp báo
Ông Võ Công Lực - Trưởng phòng Quản lý đất Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp báo.

Việc giải quyết 06 nhóm vướng mắc trên được thực hiện thông qua các giải pháp ứng với từng nhóm vướng mắc như sau: Tăng cường phối hợp với Cơ quan thuế để đẩy nhanh tiến độ xác định nghĩa vụ thuế, đôn đốc Chủ đầu tư, người mua nhà tại dự án khẩn trương nộp hồ sơ để giải quyết thủ tục cấp GCN, trao đổi, kiến nghị Bộ TNMT để có văn bản hướng dẫn giải quyết đối với việc cấp GCN cho các trường hợp bất động sản mới như officetel, shophouse, thực hiện xác định các trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung và thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể làm cơ sở để các cơ quan thuế tính nghĩa vụ tài chính bổ sung, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ những vướng mắc thuộc trường hợp khác như người mua nhà không đúng đối tượng của dự án, việc khấu trừ tiền thuê đất đã nộp,… và có văn bản trao đổi với các cơ quan thanh tra, điều tra để làm rõ việc tiếp tục giải quyết thủ tục cấp GCN cho người mua nhà tại dự án có gây ảnh hưởng đến kết quả thanh tra, điều tra hay không. Lộ trình xử lý sẽ được Sở tổ chức thực hiện theo các giải pháp nêu trên đến khi hoàn tất việc giải quyết số lượng căn còn tồn đọng.

Trong 02 tháng đầu năm 2024, Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện ký cấp Giấy chứng nhận cho 1.486 hồ sơ, tiếp nhận mới 1.189 hồ sơ (trong đó đã phát hành phiếu chuyển thuế: 825 hồ sơ, số còn lại đang giải quyết).

Uyển Nhi