TP.HCM hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, cao nhất 10 triệu đồng/người

DNHN - UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản về triển khai hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19.

UBND TP thống nhất ý kiến đề xuất của Liên Sở Tài chính, Y tế, Tư pháp tại Tờ trình số 4599/TTr-STC-SYT-STP ngày 2/8/2021 về việc trình HĐND TP thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại kỳ họp HĐND TP gần nhất.

UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện khẩn cấp chính sách đặc thù hỗ trợ động viên hưởng một lần cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian chờ HĐND TP tổ chức họp để thông qua. 

TP.HCM hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, cao nhất 10 triệu đồng/người
TP.HCM hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, cao nhất 10 triệu đồng/người. (Ảnh: PV)

Cụ thể, về mức chi bao gồm lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp: 10 triệu đồng; lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp: 4,5 triệu đồng; Tổ Covid-19 cộng đồng: 2 triệu đồng; lực lượng tình nguyện viên được Sở Y tế huy động tham gia phòng, chống dịch (gồm lực lượng cán bộ giảng viên từ các trường y khoa trên địa bàn TP, lực lượng y tế tư nhân, lực lượng nhân viên: Lực lượng y tế đã nghỉ hưu, tình nguyện viên tôn giáo, tình nguyện viên lái xe vận chuyển F0, F1 theo yêu cầu cách ly tập trung): 3 triệu đồng; lực lượng nhân viên y tế, cán bộ giảng viên, sinh viên y khoa được Bộ Y tế và các tỉnh chỉ viện cho TP.HCM, lực lượng nhân viên y tế, cán bộ giảng viên: 3 triệu đồng; lực lượng sinh viên y khoa do Sở Y tế huy động, Bộ Y tế và các tỉnh chi viện cho TP được hỗ trợ: 1,5 triệu đồng.

UBND TP giao Sở Y tế có văn bản hướng dẫn về lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 được hưởng chính sách đặc thù hỗ trợ động viên hưởng một lần và đề nghị các đơn vị thuộc ngành y tế, Bộ Tư lệnh TP, Công an TP, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện lập, phê duyệt danh sách lực lượng được hưởng chính sách gửi Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch.

Trong các buổi làm việc mới đây tại các địa phương, đơn vị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng nhấn mạnh việc cần tập trung chăm lo cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, nhất là đội ngũ y bác sĩ.

Như Anh (T/H)

Bài liên quan