TP HCM: Doanh thu từ dịch vụ lữ hành 10 tháng qua tăng 68,3% so với cùng kỳ

16:40 30/10/2023

Theo Cục Thống kê TP HCM, sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực lưu trú và ăn uống được giải thích bởi việc thành phố đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá, kết hợp với các sản phẩm du lịch đặc trưng từng khu vực.

Theo báo cáo của Cục Thống kê TP HCM về tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 10/2023 và 10 tháng đầu năm 2023, lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại TP HCM đang có những diễn biến tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 10/2023 ước đạt 108.120 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tính tổng cộng trong 10 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 978.681 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

TP HCM: Doanh thu từ dịch vụ lữ hành 10 tháng qua tăng 68,3% so với cùng kỳ
Doanh thu từ dịch vụ lữ hành 10 tháng qua tăng 68,3% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống, doanh thu trong tháng 10/2023 ước đạt 9.987 tỷ đồng, chiếm 9,2% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ. Đây là con số tăng 6,5% so với tháng trước và tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Dữ liệu ước tính trong 10 tháng năm 2023 cho thấy doanh thu lưu trú và ăn uống đạt 89.456 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu lưu trú tăng 48,2% và doanh thu ăn uống tăng 28,8%.

Theo Cục Thống kê TP HCM, sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực lưu trú và ăn uống được giải thích bởi việc thành phố đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá, kết hợp với các sản phẩm du lịch đặc trưng từng khu vực để thu hút du khách.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực dịch vụ lữ hành, doanh thu trong tháng 10/2023 giảm 7,6% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 51,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính tổng cộng trong 10 tháng đầu năm 2023, doanh thu lữ hành đạt 8.929 tỷ đồng, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước.

PV (t/h)