TP.HCM: Đề xuất hỗ trợ 76 tỉ đồng cho tiểu thương chợ truyền thống

DNHN - Sở Công thương TP.HCM vừa đề xuất chi hơn 76 tỉ đồng, chia sẻ khó khăn đối với các tiểu thương buôn bán tại các chợ truyền thống ở TP.HCM trong 6 tháng, do chịu ảnh hưởng bởi COVID-19.

Theo đó, sở đề nghị Sở Kế hoạch - đầu tư kiến nghị UBND TP.HCM trình HĐND TP chấp thuận chủ trương hỗ trợ trực tiếp các thương nhân kinh doanh tại chợ truyền thống. Cụ thể, đề xuất hỗ trợ tiểu thương bằng hình thức ngân sách nhà nước chi hỗ trợ trực tiếp đến các thương nhân, thời gian hỗ trợ từ tháng 7 đến hết tháng 12-2021.

Gói hỗ trợ này được  áp dụng cho tất cả các chợ truyền thống trên địa bàn TP, bao gồm chợ đầu tư bằng ngân sách lẫn nguồn vốn ngoài ngân sách. Mức hỗ trợ sẽ chia theo từng hạng chợ, tương ứng 50% mức thu phí chợ tối đa theo quyết định 24 của UBND TP.HCM. Đối với chợ hạng 1 (có 14 chợ) mức hỗ trợ 100.000 đồng/m²/tháng, chợ hạng 2 (52 chợ) có mức hỗ trợ 70.000 đồng/m²/tháng và chợ hạng 3 (168 chợ) có mức hỗ trợ 50.000 đồng/m²/tháng. 

TP.HCM chia sẻ khó khăn đối với các tiểu thương buôn bán tại các chợ truyền thống ở TP.HCM trong 6 tháng.
TP.HCM chia sẻ khó khăn đối với các tiểu thương buôn bán tại các chợ truyền thống ở TP.HCM trong 6 tháng.. (Ảnh: PV)

Dự toán tổng mức kinh phí hỗ trợ đối với các thương nhân kinh doanh tại các chợ truyền thống trong 6 tháng sẽ hơn 76 tỉ đồng với gần 60.000 điểm kinh doanh. Trong đó, đối tượng nhận được gói hỗ trợ này là các cá nhân, tổ chức kinh doanh tại chợ có điểm kinh doanh, quầy hàng, bố trí trong phạm vi chợ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với đơn vị quản lý chợ và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, có mã số thuế, danh sách thương nhân kinh doanh tại chợ. Mức hỗ trợ đề xuất này tuy không lớn song mang tính khích lệ đối với các tiểu thương vượt qua giai đoạn khó khăn trong thời điểm hiện nay.

ĐT

Tin liên quan