Tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật phòng chống thiên tai

10:45 15/12/2021

Những năm qua, hệ thống đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội được đầu tư sửa chữa và nâng cấp, vừa bảo đảm cao trình chống lũ, phòng, chống thiên tai, vừa góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai được Chi cục Phòng, chống thiên tai Hà Nội hết sức quan tâm.

TP. Hà Nội triển khai các dự án bảo vệ đê điều, phòng chống thiên tai.

TP. Hà Nội triển khai các dự án bảo vệ đê điều, phòng chống thiên tai.

Bảo đảm an toàn hệ thống đê điều trong mùa mưa bão

Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có các sông lớn chảy qua như: sông Hồng, sông Đà, sông Đuống, sông Đáy, sông Tích, sông Bùi, sông Cầu và sông Cà Lồ. Do đó, để bảo đảm an toàn cho Thủ đô trong mùa mưa lũ, một hệ thống đê dài hơn 626km được đầu tư xây dựng dọc theo các con sông. Trong đó, hệ thống đê từ cấp II đến cấp đặc biệt được xây dựng dọc theo ba con sông lớn là sông Hồng, sông Đà, sông Đuống với tổng chiều dài 231km. Ngoài ra còn có hơn 72 km đê cấp III (gồm đê Hữu Cầu, tả Cà Lồ, hữu Cà Lồ, hữu Đáy, Quang Lãng, Liên Trung, Tiên Tân); 160 km đê cấp IV (gồm đê hữu Đáy, tả Tích, tả Bùi, hữu Bùi, Mỹ Hà, Khánh Minh, Vòng Ấm, Đô Tân) và 62 km đê cấp V (gồm các tuyến đê bao, đê bối và đê chuyên dùng). Cùng 41 tuyến đê bao, đê bối và đê chuyên dùng với tổng chiều dài 132,84 km.

Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương và địa phương, nhiều tuyến đê xung yếu trên địa bàn thành phố được duy tu, sửa chữa mặt đê và xây dựng đường hành lang để phục vụ công tác phòng, chống lụt bão.

Trước lũ, Chi cục Phòng, chống thiên tai thực hiện kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê điều xác định các trọng điểm, điểm xung yếu, xây dựng phương án bố phòng hộ đê; thành lập Ban chỉ huy, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, phương tiện, bố trí lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

 Sau lũ, tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê điều, trên cơ sở đó, kịp thời đề xuất khắc phục các sự cố hư hỏng công trình đê điều, các khu vực xung yếu xảy ra trong lũ, kế hoạch tu bổ, duy tu đê điều năm sau, đều được báo cáo kịp thời và kiến nghị xử lý.

Cụ thể, từ năm 2016 đến tháng 11 năm 2021, đã phát hiện 226 sự cố sạt lở gây mất an toàn công trình đê điều, đã đề xuất xử lý được 129 sự cố, cụ thể: Năm 2016 xảy ra 47 sự cố, xử lý được 31 sự cố; năm 2017 xảy ra 61 sự cố, xử lý được 39 sự cố; năm 2018 xảy ra 43 sự cố, xử lý được 36 sự cố; năm 2019 xảy ra 16 sự cố, xử lý được 10 sự cố; năm 2020 xảy ra 24 sự cố, đề xuất xử lý 8 sự cố; 10 tháng đầu năm 2021 xảy ra 35 sự cố, kiến nghị đề xuất xử lý 5 sự cố.

Tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai thời gian qua diễn biến phức tạp. Nhiều công trình, nhà ở, cây trồng, rào dậu nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ đê điều. Các hoạt động khai thác, tập kết kinh doanh cát, sỏi nhiều nơi không đúng quy định. Xe quá tải trọng đi trên đê gây hư hỏng mặt đê... Chi cục thường xuyên phối hợp với các ban ngành, chính quyền địa phương kiểm tra khu vực bờ sông, bãi sông, phạm vi bảo vệ đê điều nhằm phát hiện kịp thời vi phạm, kiến nghị xử lý vi phạm. Năm 2016 xảy ra tổng số 233 vụ vi phạm, đã kiến nghị xử lý được 16 vụ, còn tồn đọng 217 vụ; năm 2020 xảy ra 65 vụ, xử lý 14 vụ, còn tồn đọng 51 vụ; 10 tháng đầu năm 2021 xảy ra 41 vụ, đã kiến nghị xử lý 9 vụ…Ngoài ra còn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành thanh, kiểm tra đối với hoạt động tập kết, kinh doanh trung chuyển vật liệu ở bãi sông; phối hợp với Thanh tra Giao thông và Cảnh sát giao thông, Công an các huyện thành lập tổ công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý xe quá tải trọng cho phép đi trên đê…

Tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật phòng chống thiên tai

Nhận thức, kỹ năng phòng chống thiên tai của cộng đồng ở một số nơi còn hạn chế. Một bộ phận người dân vẫn chủ quan chưa trang bị đầy đủ các thiết bị đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Công tác xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, chưa dứt điểm... Trước thực trạng trên, Chi cục Phòng, chống thiên tai phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trong công tác phòng ngừa, thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai…; tổ chức triển khai thực hiện phổ biến, tuyên truyền Luật Đê điều và các văn bản hướng dẫn thi hành rộng rãi trong nhân dân và chính quyền, nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân.

Công tác bảo vệ tuyến đê trên địa bàn TP. Hà Nội luôn được triển khai thường xuyên.
Công tác bảo vệ tuyến đê trên địa bàn TP. Hà Nội luôn được triển khai thường xuyên.

Chi cục Phòng, chống thiên tai in và cấp trên 10.000 cuốn Luật Đê điều, hỏi đáp về Luật Đê điều, tờ rơi, cùng các tài liệu liên quan phát cho các quận, huyện, xã, phường, các ngành, các đơn vị trực thuộc Chi cục và người dân. Đối với lực lượng quản lý đê chuyên trách đều được tham dự các lớp tập huấn và nghiên cứu sâu về Luật Đê điều, thảo luận về những điều khoản còn vướng mắc khi áp dụng thi hành Luật như: hành lang bảo vệ, khu dân cư, khu đô thị, công tác tu bổ đê điều, cấp phép hoạt động liên quan đến đê điều, quản lý, sử dụng bãi sông theo Luật…

Các hạt quản lý đê cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai đến cộng đồng, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và hộ gia đình. Nội dung tập trung vào các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai; quan điểm chỉ đạo trong công tác phòng chống thiên tai của Thành phố; tính chất bất thường của mưa, lũ, bão; trách nhiệm của chính quyền cấp huyện, cấp xã trong quản lý và bảo vệ đê điều. Đã tổ chức hàng trăm hội nghị với hàng vạn lượt cán bộ và nhân dân tham dự. Đồng thời, các phương tiện thông tin tại các quận, huyện, thị xã đã đồng loạt mở các chiến dịch tuyên truyền Luật Đê điều, các văn bản hướng dẫn thi hành. Đài truyền thanh các xã, phường liên tục phát tin bài tuyên truyền, phổ biến về Luật Đê điều, các văn bản hướng dẫn thi hành. Định kỳ, Hạt Quản lý đê cung cấp tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều, vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều để các xã, phường, thị trấn phát trên đài truyền thanh. Thông qua các đợt tập huấn, các cấp chính quyền địa phương ở Hà Nội lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai đến đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong phòng chống thiên tai.

Hàng năm, Chi cục Phòng, chống thiên tai phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Trước mùa mưa lũ hàng năm đều tổ chức Hội nghị phường, xã ven đê với trên một nghìn người tham gia; Hội nghị giao ban thông tin báo chí, tuyên truyền về tình hình triển khai công tác phòng chống thiên tai trước mùa mưa lũ…

Đại diện lãnh đạo Chi cục phòng, chống thiên tai Hà Nội cho hay: Để hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, một trong những giải pháp đặt ra trong thời gian tới là cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai tới các quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn và người dân sống ven đê để nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ đê điều, hiểu và tự giác chấp hành; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục thỏa thuận, cấp phép trước khi xây dựng công trình liên quan đến đê điều.

Nguyên Hải