Tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt gần 31,7 nghìn tỷ đồng

10:13 14/05/2023

Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, lũy kế từ đầu năm đến ngày 5/5, tổng phát hành TPDN đạt gần 31,7 nghìn tỷ đồng, trong đó 7 đợt phát hành công chúng với giá trị 5,5 nghìn tỷ đồng và 15 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị 26,14 nghìn tỷ.