Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

DNHN - Ngày 19/01, BCH Đảng bộ tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 387-QĐ/TU ngày 28/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh và Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao tặng Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao tặng Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà; lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Chủ nhiệm UBKT các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Quyết định số 387-QĐ/TU ban hành Đề án của về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh, công tác triển khai của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Kịp thời quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, đặc biệt đã ban hành mới nhiều văn bản, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát năm sau cao hơn năm trước, nội dung đã tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, thực chất hơn, tình trạng né tránh, ngại va chạm từng bước được khắc phục; kịp thời xử lý nghiêm minh và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Sau 05 năm, cấp ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra, giám sát 6.788 lượt tổ chức đảng và 6.582 đảng viên. Riêng năm 2021, kiểm tra, giám sát 3.212 tổ chức đảng và 2.779 đảng viên. UBKT các cấp, cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng thường xuyên được quan tâm, kiện toàn, củng cố, từng bước nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế: Một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa thực sự quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác giám sát thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc thực hiện thông báo kết luận sau thanh tra, giám sát chưa thường xuyên, quyết liệt; công tác phối hợp vẫn còn những hạn chế…

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cấp ủy các cấp đã thảo luận, cho ý kiến đánh giá làm rõ những kết quả triển khai tại các đơn vị, địa phương, những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Năm 2022, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Hội nghị đã thống nhất đề ra 13 phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để chủ động triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát toàn diện, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Với những kết quả đã đạt được, đã có 20 tổ chức Đảng và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Đức Phượng - VPĐD Hòa Bình

Bài liên quan