Tổng doanh thu 2023 của Khối kinh tế tập thể tỉnh Bình Dương đạt gần 1.170 tỷ đồng

16:32 26/12/2023

Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã phát triển 56 tổ hợp tác (THT) mới và 19 HTX. Hiện nay, tỉnh có tổng cộng 257 THT, tăng 27,86%, với 2.216 thành viên và vốn hoạt động là 48 tỷ 946 triệu đồng.

Ngày 26/12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị tập trung tổng kết tình hình kinh tế tập thể (KTTT), HTX trong năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2024.

Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã phát triển 56 tổ hợp tác (THT) mới và 19 HTX. Hiện nay, tỉnh có tổng cộng 257 THT, tăng 27,86%, với 2.216 thành viên và vốn hoạt động là 48 tỷ 946 triệu đồng. Ngoài ra, có 242 HTX, tăng 5,67%, với 47.647 thành viên và vốn điều lệ là 930 tỷ đồng.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Doanh thu khối kinh tế tập thể của tỉnh dự kiến đạt 1.166 tỷ 668 triệu đồng, tăng 10,48% so với năm 2022. Thu nhập bình quân của người lao động cũng có sự tăng lên, đạt từ 6,5 - 7 triệu đồng/lao động/tháng đối với HTX và 15 triệu đồng/lao động/tháng đối với quỹ tín dụng nhân dân.

Đối với năm 2024, Liên minh HTX tỉnh đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ chính là tiếp tục phát triển KTTT và HTX về cả số lượng và chất lượng. Các mô hình mới sẽ tập trung vào ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, và kết hợp sản xuất, kinh doanh trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị. Đồng thời, tăng cường liên kết hợp tác với các thành phần kinh tế khác. Liên minh HTX tỉnh cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, và địa phương để triển khai hiệu quả Đề án mô hình HTX kiểu mới theo Quyết định số 167/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu lớn là đưa khu vực KTTT và đặc biệt là HTX trở thành lực lượng quan trọng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Vân Nguyễn