Thủy sản Minh Phú đặt mục tiêu lãi sau thuế trên 1.000 tỷ đồng

DNHN - Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú dự kiến đem về 15,775 nghìn tỷ đồng doanh thu và 1,092 nghìn tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 10% và tăng 62% so với thực hiện năm 2020.

Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC/UPCoM) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021. Kết thúc Đại hội, tất cả các tờ trình đều được cổ đông thông qua. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của MPC diễn ra sáng ngày 17/06/2021 theo hình thức trực tuyến.

Trong năm 2021, MPC dự kiến đem về 15,775 nghìn tỷ đồng doanh thu và 1,092 nghìn tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 10% và tăng 62% so với thực hiện năm 2020. Tuy nhiên, so với kế hoạch 2021 đưa ra tại Báo cáo thường niên 2020, chỉ tiêu lãi sau thuế lại giảm 22%. 

Thủy sản Minh Phú đặt mục tiêu lãi sau thuế trên 1.000 tỷ đồng
Thủy sản Minh Phú đặt mục tiêu lãi sau thuế trên 1.000 tỷ đồng.

MPC cho biết, đã phác thảo kế hoạch về một chuỗi giá trị tôm thông minh xanh sạch, hữu cơ tuần hoàn và cân bằng carbon nhằm làm chủ được nguồn nguyên liệu sạch và bền vững. Đồng thời, MPC sẽ đẩy mạnh năng suất chế biến và giảm giá vốn hàng bán.

Đại hội cũng đã thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2021). Cụ thể, MPC sẽ bán 633.170 cp với giá bán cố định là 10.000 đồng, tương đương tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện sau khi được sự phê duyệt của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Ngoài ra, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Osada Tsutomu và bầu ông Tsukahara Keiichi thay thế (được đề cử bởi cổ đông lớn MPM Investment Pte.Ltd hiện sở hữu 70,2 triệu cp MPC).

Linh An

Tin liên quan