Doanh nghiệp thưởng tết bằng gì?

23:55 06/12/2021

Hiện vẫn còn nhiều người lao động hiểu lầm về thưởng Tết như: thưởng Tết bắt buộc phải bằng tiền mặt hay tiền thưởng Tết phải đóng BHXH... Tuy nhiên, trên thực tế, tiền thưởng Tết có thể bằng hiện vật thay tiền, tiền thưởng Tết không phải trích đóng BHXH. Đặc biệt, hiện không có quy định cụ thể nào về bắt buộc doanh nghiệp phải trả "lương tháng 13" hay thưởng Tết cho người lao động.