Thực phẩm Việt Nam - VHE muốn phát hành cổ phiếu 10.000 đồng để tăng vốn gấp đôi

DNHN - Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam dự kiến phát hành 15,8 triệu cp qua chào bán riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp, theo đó sẽ nâng lên gấp đôi, đạt mức 316 tỷ đồng.

HĐQT Công ty CP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (VHE/HNX) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua trước đó.

Cụ thể, VHE dự kiến phát hành 15,8 triệu cp qua chào bán riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp. Vốn điều lệ Công ty theo đó sẽ nâng lên gấp đôi, đạt mức 316 tỷ đồng.

Thực phẩm Việt Nam - VHE muốn phát hành cổ phiếu 10.000 đồng để tăng vốn gấp đôi
Thực phẩm Việt Nam - VHE muốn phát hành cổ phiếu 10.000 đồng để tăng vốn gấp đôi.

Với 158 tỷ đồng dự thu, VHE sẽ dùng trả một phần nợ vay, nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính và bổ sung vốn lưu đồng phục vụ sản xuất kinh doanh.

Đối tượng phát hành 11 nhà đầu tư cá nhân, đa phần trong đó chưa sở hữu bất kỳ cổ phiếu VHE nào. Số lượng đăng ký mua dao động từ 1 - 1.5 triệu cp. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (dự kiến trong 2021).

Linh An

Tin liên quan