Phú Thọ: Người dân ở huyện Lâm Thao tiếp cận nhanh chóng nguồn vốn vay ưu đãi

Để người dân tiếp cận nhanh chóng, thuận lợi với các chương trình tín dụng ưu đãi, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Lâm Thao đã chủ động khơi thông nguồn vốn, giải ngân kịp thời vốn cấp trên giao, vốn quay vòng, đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác bằng việc đẩy mạnh công tác truyền thông, phân công cán bộ tín dụng bám nắm địa bàn.

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?